ตำบลทับใต้

ตำบลในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย

ตำบลทับใต้ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ห่างจากที่ว่าการหัวหินประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 105 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตำบลทับใต้
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Taptai
หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล
ประเทศไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภอหัวหิน
ประชากร
 • ทั้งหมด12,484 คน
 • ความหนาแน่น77.93 คน/ตร.กม. (201.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 77110
รหัสภูมิศาสตร์770705
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
อบต.ทับใต้ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อบต.ทับใต้
อบต.ทับใต้
ที่ตั้งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พิกัด: 12°29′24″N 99°54′15″E / 12.489948°N 99.904041°E / 12.489948; 99.904041
ประเทศ ไทย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อำเภอหัวหิน
การปกครอง
 • นายกธัญเทพ ศิริเพ่งไพฑูรย์
รหัส อปท.06770703
ที่อยู่ที่ทำการอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์032 828 041
เว็บไซต์www.tabtai.go.th/site/index.php
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

  ตำบลหินเหล็กไฟจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยใช้ชื่อ "เขาหินเหล็กไฟ"[1] เป็นชื่อของตำบลและได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2539

ตำบลทับใต้ ใน สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นช่วงที่ไทยกำลังเกิดศึกสงครามรบกับประเทศพม่าใน ขณะนั้น กองกำลังทหารหลวงของไทยได้มาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านทุ่งหลวง ของจังหวัดราชบุรี และได้จัดส่งทหารออกมาลาดตะเวนเพื่อหาข่าวของกองทัพพม่าแถวจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ ทราบข่าวว่ากองกำลังทหารของพม่าได้ใช้เส้นทางบ้านด่านสิงขร เป็นเส้นทางเดินทางเดินทัพที่จะผ่านเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาทางทิศใต้ กองทหารชุดลาดตะเวนของไทยจึงได้ยกกำลังออกลาดตะเวนมาตามลำห้วย และได้ตั้งกองทัพอยู่ที่บริเวณนั้นเรีกชื่อกองทัพว่า "ทับใต้" เมื่อสงครามสงบลงชาวบ้านจึงพากันอยยพกันมาสร้างบ้านเรือนและเรียกชื่อว่า "บ้านทับใต้" ต่อมาได้ยกฐานะเป็น "ตำบลทับใต้" [2]มาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้อยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอหัวหิน[3]

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองพลับและบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณกว้าง บางส่วนเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำไร่ และทำนา ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอุดมสมบูรณ์ไร่สับปะรด และนาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ในเขตตำบลทับใต้เป็นรายได้หลัก

หมู่บ้าน แก้

 • หมู่ 1 บ้านหนองพรานพุก
 • หมู่ 2 บ้านทับใต้
 • หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว
 • หมู่ 4 บ้านวังข่อย
 • หมู่ 5 บ้านหนองไผ่
 • หมู่ 6 บ้านห้วยมงคล
 • หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง
 • หมู่ 8 บ้านป่าเสลา
 • หมู่ 9 บ้านเขาควง
 • หมู่ 10 บ้านวังกะทะ
 • หมู่ 11 บ้านทุ่งเสือนอน
 • หมู่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ
 • หมู่ 13 บ้านมาลัยทับใต้
 • หมู่ 14 บ้านเขาเสวยราชย์

ประชากร แก้

  องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีประชากร[4]ทั้งสิ้น 12,484 คน แยกเป็นชาย 6,026 คน หญิง 6,458 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 77.93 คน / ตารางกิโลเมตร

หมู่บ้าน ครัวเรือน จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านหนองพรานพุก (ผู้ใหญ่ประยงค์  มนชู) 1049 492 606 1098
หมู่ที่ 2 บ้านทับใต้ (ผู้ใหญ่องอาจ ขุนประเสริฐ) 433 353 403 756
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยาว (ผู้ใหญ่บุญเลิศ  อ้นเกตุ) 408 560 553        1113
หมู่ที่ 4 บ้านวังข่อย (ผู้ใหญ่สุวัฒน์  บัวจันทร์) 426 660 654       1314
หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่ (ผู้ใหญ่ประวิทย์  พุ่มซ้อน) 421 537 613 1150
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยมงคล (ผู้ใหญ่ทรงศักดิ์  แซ่เจว) 226 308 342 650
หมูที่ 7 บ้านหนองหญ้าปล้อง (ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ รัตนชาตรี) 421 504 508       1012
หมู่ที่ 8 บ้านป่าเสลา (ผู้ใหญ่จรัสแสง กปิญชรานนท์) 322 403 392 795
หมู่ที่ 9 บ้านเขาควง (ผู้ใหญ่พล  เถื่อนแถว) 631 383 435 818
หมู่ที่ 10 บ้านวังกระทะ (ผู้ใหญ่กราน  สังข์ทอง) 625 564 603 1167
หมูที่ 11 บ้านทุ่งเสือนอน (ผู้ใหญ่บุญธรรม  พิมพ์เพี้ยน) 118 190 216 406
หมู่ที่ 12 บ้านดอนเสือหมอบ  (ผู้ใหญ่เสน่ห์  ดอกจันทร์) 284 306 318 624
หมู่ที่ 13 บ้านมาลัยทับใต้ (ผู้ใหญ่สุเทพ  สงสัย) 742 587 715 1302
หมู่ที่ 14 บ้านเขาเสวยราชย์ (กำนันอนันต์  เนื้อนิล) 490 480 478 958
รวม 6,599 6,361 6,859 13,220

ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือน กุมภาพันธ์  2560

อ้างอิง แก้

 1. "องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ". www.prachuapkhirikhan.go.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-13. สืบค้นเมื่อ 2021-11-13.
 2. "ประวัติและตราสัญลักษณ์ อบต.ทับใต้". www.tabtai.go.th.
 3. "สภาพทั่วไป อบต.ทับใต้". www.tabtai.go.th.
 4. "สภาพทั่วไป อบต.ทับใต้". www.tabtai.go.th.