ตำบลตาชี

ตำบลในอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ประเทศไทย

ตาชี หรือภาษามลายูปัตตานีว่า โต๊ะยี[1] เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ตำบลตาชี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ta Chi
ประเทศไทย
จังหวัดยะลา
อำเภอยะหา
พื้นที่
 • ทั้งหมด32 ตร.กม. (12 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด1,822 คน
 • ความหนาแน่น56.93 คน/ตร.กม. (147.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 95120
รหัสภูมิศาสตร์950506
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติ แก้

ราวปี พ.ศ. 2310-2340 หรือราว 200 ปีก่อน มีชีปะขาวคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าแล้วพบท้องที่อันเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเพราะเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การอยู่อาศัย ทั้งยังมีภูเขาโอบล้อมรอบอาณาบริเวณเสมือนกำแพงธรรมชาติ ตาชีปะขาวจึงได้ชี้ชวนให้ผู้คนจากจังหวัดสงขลาและปัตตานีเข้าไปตั้งถิ่นฐานเรียกว่า "บ้านตาชี้" ภายหลังเรียกเป็น "ตาชี"[2][3] ส่วนภาษามลายูปัตตานีเรียก "โต๊ะยี"[1]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

ตำบลตาชีอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอยะหา มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[2][4]

ประชากร แก้

ตำบลตาชีมีประชากรทั้งหมด 1,822 คน แบ่งเป็นเพศชาย 888 คน และเพศหญิง 934 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 56 คนต่อตารางกิโลเมตร[4] ประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ[1] มีวัดแห่งเดียวคือวัดวงกตบรรพต (วัดตาชี)[5][6] ซึ่งได้รับรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2555[7] ประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสวนยางพารา[8]

ด้านการศึกษา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาหนึ่งแห่งคือโรงเรียนบ้านตาชี[9]

ภูมิศาสตร์ แก้

ตำบลตาชีห่างจากอำเภอยะหาราว 10 กิโลเมตร และอำเภอเมืองยะลา 20 กิโลเมตร[2] พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีภูเขาล้อมรอบ ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราและเป็นสวนผลไม้[4] มีลำห้วยต่าง ๆ ไหลรวมกันเป็นคลองตาชีผ่านตำบลตาชีและมีแก่งนางรำ[10] ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำปัตตานีที่ตำบลท่าสาปในอำเภอเมืองยะลา[11]

เขตการปกครอง แก้

ตำบลตาชีแบ่งเขตการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่[4]

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ประชากร
1 บ้านแค่ 152 635
2 บ้านนอก 116 378
3 บ้านออก 45 170
4 บ้านไร่ 45 170
5 บ้านเหมืองล่าง 123 421
รวม 481 1,774

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 อับดุลเลาะ หวังหนิ และอิบรอเฮ็ม มะโซะ (8 เมษายน 2549). ""ตาชี" ชุมชนคนรักรถจี๊บแห่งเมืองยะหา". ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 2. 2.0 2.1 2.2 "ข้อมูลตำบลตาชี อำเภอยะหา ยะลา". ไทยตำบลดอตคอม. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-23. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. "ประวัติความเป็นมา". องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-07-13. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 "สภาพทั่วไป". องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-07-13. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 5. ""วัดสวนแก้ว" ที่ยะหา...ในวันร้างผ้าเหลือง". อิศรา. 20 พฤษภาคม 2554. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 6. รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์ (13 เมษายน 2560). "ชาวบ้านตำบลตาชี อำเภอยะหา จ.ยะลา ร่วมสืบสานประเพณี "รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ"". สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 7. "สสจ.ยะลา มอบรางวัลประกวดวัด/มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ". สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 30 พฤศจิกายน 2555. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]
 8. "ชาวบ้านตาชี.....หวังรัฐบาลใหม่ช่วงยางทั้งระบบ". เนชั่น. 22 มิถุนายน 2562. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2562. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 9. "สภาพทางเศรษฐกิจ". องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-07-13. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 10. "อนุรักษ์แหล่งต้นน้ำฝายแก่งนางรำ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา". ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-28. สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 11. วลัยลักษณ์ ทรงศิริ และอื่น ๆ. ยาลอเป็นยะลา ความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและคนรุ่นใหม่ในเมืองและปริมณฑลเมืองยะลา. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553, หน้า 117