ตำนานพุทธเจดีย์สยาม

(เปลี่ยนทางจาก ตำนานพุทธเจดีย์)

ตำนานพุทธเจดีย์สยาม เป็นพระะนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมมารดาชุ่ม ในรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2469 ต่อมาในการพิมพ์ครั้งที่ 2 ได้ทรงเปลื่อนชื่อจาก ตำนานพุทธเจดีย์สยาม เป็นตำนานพระพุทธเจดีย์ และในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ได้ทำเชิงอรรถเพิ่มเติมเพื่อพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

"ตำนานพระพุทธเจดีย์" เป็นพระนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าแก่การอ่าน แม้จะมีพระนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2469 แต่เป็นขุมคลังความรู้เรื่องเจดีย์สถานอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เมื่อแรกมีขึ้นในโลก และเมื่อแรกมีขึ้นในสยามประเทศ