ในภาษาเขียน ตัวหนังสือคำ (อังกฤษ: logogram หรือ logograph) เป็นอักษรเขียนที่ใช้แทนคำหรือวลีหนึ่ง โดยระบบการเขียนที่ใช้อักษรภาพจะเรียกว่า ระบบตัวหนังสือคำ (อังกฤษ: logographic system)

อักษรไฮเออโรกลีฟอียิปต์ ซึ่งมีต้นกำเนิดเป็นตัวหนังสือคำ

ตัวอย่างระบบการเขียนด้วยตัวหนังสือคำ ได้แก่ อักษรจีน อักษรรูปลิ่ม อักษรไฮเออโรกลีฟอียิปต์