ตัวตั้งต้น (อังกฤษ: precursor) ตามคำศัพท์แปลว่าสิ่งที่อยู่ก่อนหรือมาก่อน ซึ่งต้องมีของที่เป็นคู่กับมันเป็นสิ่งที่จะต้องตามมา และมีความหมายเดียวกับ ผู้นำหน้า (forerunner) หรือ ผู้มาก่อน (predecessor)

ตัวอย่างเช่น โกโก้ (cocoa) เป็นตัวตั้งต้นของ ช็อกโกแลต (chocolate) แต่ ช็อกโกแลต ไม่ใช่ตัวตั้งต้นของไอศกรีม นั่นคือ ช็อกโกแลต เป็น ส่วนประกอบ (ingredient)

ชีววิทยา แก้

ในทางชีววิทยา เมื่อกล่าวถึงกระบวนการต่าง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการเมตาโบลิซึม (metabolism) ตัวตั้งต้น จะเป็นสารประกอบที่มาจากที่อื่นและมีความไวต่อปฏิกิริยา ตัวอย่าง เช่น ตับ เอ็นไซม์ เป็น ตัวตั้งต้นของ อินซูลิน

เคมี แก้

ในทางเคมี ตัวตั้งต้น คือสารประกอบที่ตามปฏิกิริยาแล้วมันจะเป็นส่วนหนึ่งในสารเคมีที่เป็นผลิตภัณฑ์

แพทยศาสตร์ แก้

ในทางการแพทย์ อาการ (symptom) ที่ทำให้เกิดการพัฒนาปัญหาต่าง ๆ เรียกว่า ตัวตั้งต้น ตัวอย่างเช่น อาการเจ็บหน้าอก จะเป็นตัวตั้งต้นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (heart attack) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จะเกี่ยวข้องกับ อาการเจ็บหน้าอก แต่ อาการเจ็บหน้าอก ทั้งหมดไม่ใช่เกิดจาก กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด