ตาคัตศรีปัฏนาสาหิบ

(เปลี่ยนทางจาก ตัขตะศรีปัฏนาสาหิบ)

ตัขตะศรีปัฏนาสาหิบ หรือ หริมันทิรสาหิบแห่งปัฏนา คือคุรุทวาราในปัฏนาสาหิบ, ปัฏนา, รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย และเป็นหนึ่งในปัญจตัขตะ คือคุรุทวาราที่สำคัญที่สุดห้าแห่งของศาสนาซิกข์ ตัขตะนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุรุโควินทสิงห์ คุรุซิกข์ คนที่ 10 ผู้เกิดในเมืองปัฏนาแห่งนี้เมื่อปี 1666[1][2] ตัขตะนี้สร้างขึ้นโดยรันจิต สิงห์ มหาราชาแรกของจักรวรรดิซิกข์ ผู้สร้างคุรุทวาราอีกหลายแห่งในอนุทวีปอินเดียเช่นกัน อาคารปัจจุบันสรเงขึ้นในคริสต์ทศวรรศที่ 1950[3]

ตัขตะศรีหริมันทิรจิ, ปัฏนาสาหิบ
Takhat Sri Harimandir Ji, Patna Sahib
ตัชตะศรีหริมันทิรจิแห่งปัฏนาสาหิบ
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งปัฏนา
ศาสนาศาสนาซิกข์
รัฐพิหาร
ประเทศอินเดีย
เว็บไซต์takhtsripatnasahib.com
รูปแบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมซิกข์
มหาราชา รันจิต สิงห์
ปีที่เสร็จคริสต์ศตวรรศที่ 18 (สร้างครั้งแรก)
1839 (สร้างครั้งที่สอง)
1954 (สร้างครั้งสุดท้าย)

คุรุโควินทสิงห์เกิดและเติบโตในพิหารหลายปีก่อนจะย้ายไปอนันตะปุระ นอกเหนือจากการเป็นที่เกิดของท่านแล้ว คุรุนานักและคุรุเตฆหบดูร์ยังเคยมาเยี่ยมเยียนเมืองปัฏนานี้ด้วย

อ้างอิงแก้ไข

  1. Five jathedars visit Patna, kick off ’17 preparations
  2. "Destinations :: Patna".
  3. "Nitish Kumar launches 125 hi-tech luxury buses for Sikh pilgrims visiting Patna".