เปิดเมนูหลัก

ตะวันชิงพลบ เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวสะท้อนชีวิต-สร้างสรรค์สังคม ที่สร้างจากนวนิยายของ โบตั๋น เริ่มสร้างครั้งแรกในปี พ.ศ. 2534 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดย คุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์ เนื่องด้วยเนื้อหาสาระของบทประพันธ์ท่านจึงหยิบยกมาจัดทำเป็นละครโทรทัศน์ มอบหมายผู้ผลิตค่ายบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด นำแสดงโดย ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ธนาภรณ์ รัตนเสน อรพรรณ พานทอง แต่งและขับร้องเพลงนำละคร โดย พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ซึ่งจากนี้เองได้รับรางวัลเมขลา และ โทรทัศน์ทองคำ จำนวน 6 รางวัล รวมถึงรางวัลเพลงนำละครที่ทำให้ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ กลายเป็นศิลปินเพลงเพื่อชีวิตยอดนิยม

Chingplob34.jpg
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยครั้งที่ 1 : ดาราวิดีโอ
ครั้งที่ 2 : กันตนา
กำกับโดยครั้งที่ 1 : อดุลย์ ดุลยรัตน์
ครั้งที่ 2 : อนุวัฒน์ ถนอมรอด
แสดงนำครั้งที่ 1
ธนาภรณ์ รัตนเสน
ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
อรพรรณ พานทอง
ทนงศักดิ์ ศุภการ
ปัทมา ปานทอง
เดือนเต็ม สาลิตุล
ปัญญา นิรันดร์กุล
ครั้งที่ 2
อุษามณี ไวทยานนท์
เขตต์ ฐานทัพ
ปาลิตา โกศลศักดิ์
วัชรชัย สัตยพิทักษ์
ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี
โรวีน่า เค็นเน็ต
อรัญญา นามวงศ์
วันชัย เผ่าพิบูลย์
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
ดนตรีเปิดตะวันชิงพลบ โดย พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 สุรางค์ เปรมปรีดิ์
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2549 บอร์ดคณะกรรมการพิจารณาการบริหารช่อง 7
ความยาวตอนครั้งที่ 1 : 45 นาที/ตอน
ครั้งที่ 2 : 25 นาที/ตอน
เครือข่าย/ช่องสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
การออกอากาศแรกครั้งที่ 1 : พ.ศ. 2534
ครั้งที่ 2 :พ.ศ. 2549
[www.ch7.com เว็บไซต์]

และมีการสร้างละครโทรทัศน์อีกครั้งในปี พ.ศ. 2549 โดยออกอากาศสถานีโทรทัศน์แห่งเดิม สร้างโดยบริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำแสดงโดย เขตต์ ฐานทัพ อุษามณี ไวทยานนท์ ปาลิตา โกศลศักดิ์ โดยใช้เพลงนำละครเดิม แต่ให้ เขตต์ ฐานทัพ เป็นผู้ขับร้อง นอกจากนี้ยังถูกสร้างเป็นละครวิทยุอีกด้วย

นักแสดงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข