ตลาดสี่มุมเมือง

ตลาดในประเทศไทย

ตลาดสี่มุมเมือง เป็นตลาดกลางจำหน่ายผักและผลไม้ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ธุรกิจของตระกูลภัทรประสิทธิ์ ซึ่งดูแลตลาดไท ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 29 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 453 ไร่ ตั้งอยู่ในทำเลที่มีถนนสายหลักซึ่งเชื่อมกับ จังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคทั่วประเทศ

ตลาดสี่มุมเมืองเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 โดยรัฐบาลกำหนดให้มีตลาดกลางสำหรับสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์หลักคือตัดพ่อค้าคนกลาง ให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยได้เลือกบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด เป็นผู้ดูแลโครงการ[1]

จากข้อมูลเพื่อ พ.ศ. 2563 ตลาดสี่มุมเมืองซึ่งเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งตลาดออกเป็น 16 ตลาดย่อย มีแผงขายรวม 1,800 แผง ในแต่ละวันมีรถชาวไร่ชาวสวนมากกว่า 1,500 คัน เข้ามาจำหน่ายผักและผลไม้ในตลาดหมุนเวียน 7,800 ตันต่อวัน และมีรถของลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาซื้อสินค้าในตลาดเฉลี่ยวันละ 8,000 คัน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดเฉลี่ย 300 ล้านบาทต่อวัน[2] การบริโภคผักผลไม้ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี มาจากตลาดนี้ร้อยละ 60[3]

อ้างอิง แก้

  1. "ตลาดสี่มุมเมือง". กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์.
  2. "ตลาดสี่มุมเมือง-ตลาดไท คือพี่น้องกัน". marketeeronline.co.
  3. "มารู้จัก "ตลาดสี่มุมเมือง" โฉมใหม่ งบลงทุน 4,500 ล้านบาท บนพื้นที่ 320 ไร่ คนหมุนเวียนกว่า 5 หมื่นคนต่อวัน". ผู้จัดการออนไลน์.