ตลาดมหาชัย เป็นตลาดสดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน มีท่าเรือข้ามฝาก มหาชัย-ท่าฉลอม ที่สามารถข้ามฝั่งไปยังตำบลท่าฉลอมได้ และตั้งอยู่ใกล้กับป้อมวิเชียรโชฎก ศาลหลักเมืองและศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร มีหอนาฬิกาท่าเรือเป็นจุดบอกสถานที่ มีสถานีรถไฟที่ใช้เดินทางเข้ากรุงเทพ คือรถไฟสายแม่กลอง ช่วงวงเวียนใหญ่-มหาชัย เป็นตลาดสดที่ขึ้นชื่อแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลนานาชนิด มีจุดพักผ่อนชมวิวแม่น้ำท่าจีน คือท่าเรือและเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ตลาดมหาชัย

การเดินทางสะดวกและหลากหลาย โดยทางรถไฟจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ (กรุงเทพ) มายัง สถานีรถไฟมหาชัย (สมุทรสาคร) ซึ่งอยู่ตรงตลาดมหาชัยพอดี หรือเดินทางโดยรถตู้ ซึ่งมีสถานีจุดศูนย์รวมรถตู้ อยู่ที่ข้างศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตรงข้ามสถานีตำรวจสมุทรสาคร มีรถเมล์ปรับอากาศหลายสาย เช่น สาย ปอ.68 (มหาชัย-บางลำพู), สาย ปอ.7 (สมุทรสาคร - หัวลำโพง)

พระเจ้าเสือทรงให้ขุดคลองลัดจากธนบุรี ไปออกปากแม่น้ำเมืองสาครบุรี (สมุทรสาคร) เรียกชื่อว่า "คลองสนามไชย" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "คลองมหาชัย" และเกิดชุมชนขนาดใหญ่บริเวณปากคลอง เรียกว่า เมืองมหาชัยหรือตลาดมหาชัยในปัจจุบัน[1]

อ้างอิง

แก้
  1. "ความเป็นมาของจังหวัดสมุทรสาคร". สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-23. สืบค้นเมื่อ 2021-03-18.