ตราแผ่นดินของไอร์แลนด์เหนือ

ตราแผ่นดินของไอร์แลนด์เหนือ เป็นตรามือสีแดงแห่งอูลส์เตอร์อยู่ในดาวสีขาวมี 6 แฉกอยู่ใต้มงกุฎราชินี โดยตราแผ่นดินนี้ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าจอร์จที่ 5 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2467 เพื่อเป็นตราประจำไอร์แลนด์เหนือ หลังจากที่เกาะไอร์แลนด์ประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากอังกฤษในปีนั้น

ตราอาร์มของไอร์แลนด์เหนือ
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐบาลกลางแห่งไอร์แลนด์เหนือ
เริ่มใช้2 สิงหาคม พ.ศ. 2467