ตราแผ่นดินของโบลิเวีย

ตราแผ่นดินของโบลิเวีย เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2322 มีส่วนประกอบดังนี้

  1. ยอด เป็นรูปนกแร้ง
  2. โล่ เป็นรูปพระอาทิตย์ ภูมิประเทศของโบลิเวีย รวงข้าว อัลปากา และต้นปาล์ม
  3. ประคองข้าง เป็นรูปธงชาติโบลิเวีย
  4. ส่วนประกอบอื่น ๆ เป็นรูปปืนเล็กยาวเรมิงตัน ค้อน และหมวกฟรีเจีย
ตราแผ่นดินของโบลิเวีย
Coat of arms of Bolivia.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราโบลิเวีย รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย
เริ่มใช้พ.ศ. 2322
เครื่องยอดนกแร้ง
โล่พระอาทิตย์ ภูมิประเทศของโบลิเวีย รวงข้าว อัลปากา และต้นปาล์ม
ประคองข้างธงชาติโบลิเวีย
คำขวัญโบลิเวีย
ส่วนประกอบอื่นปืนเล็กยาวเรมิงตัน ค้อน และหมวกฟริเจีย

พัฒนาการแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข