ตราแผ่นดินของแทนซาเนีย

ตราแผ่นดินของแทนซาเนีย ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม, พ.ศ. 2504[1] ประกอบด้วยโล่ของนักรบพื้นเมือง ภายในโล่แบ่งเป็น4ช่อง ช่องที่1 ช่องบนสุด เป็นรูปคบเพลิงในช่องสีเหลือง (สีทอง) ช่องที่2 เป็นธงชาติแทนซาเนีย ช่องที่3 เป็นสีแดง และ ช่องที่4 ช่องล่างสุด เป็นเกลียวคลื่นทะเล ภายในโล่มีอาวุธทั้งสามคือ หอกวางซ้อนบนขวานและจอบไขว้ มีชายหญิงถืองาช้างประคองโล่ โดยรูปที่กล่าวมาทั้งหมดอยู่เหนือภูเขาคีรีมันจาโร คำขวัญประจำดวงตราปรากฏอยู่ในตำแหน่งล่างสุดของโล่ ประกอบด้วยแพรแถบและข้อความ "Uhuru na Umoja" อันมีความหมายว่า "อิสรภาพและเอกภาพ"

ตราแผ่นดินของแทนซาเนีย
Coat of arms of Tanzania
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราแทนซาเนีย
เริ่มใช้6 ธันวาคม, พ.ศ. 2504
โล่ช่องที่1 ช่องบนสุด เป็นรูปคบเพลิงในช่องสีทอง
ช่องที่2 เป็นธงชาติแทนซาเนีย
ช่องที่3 เป็นสีแดง
ช่องที่4 ช่องล่างสุด เป็นเกลียวคลื่นทะเล
ภายในโล่มีอาวุธทั้งสามคือ หอกวางซ้อนบนขวานและจอบไขว้
ประคองข้างมีชายหญิงถืองาช้างประคองโล่
คำขวัญสวาฮีลี: Uhuru na Umoja
อิสรภาพและเอกภาพ
ส่วนประกอบอื่นภูเขาคีรีมันจาโร
การใช้รัฐบาล

ความหมาย

แก้
  • สีเหลือง (สีทอง) หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ
  • สีเขียว หมายถึง แผ่นดิน
  • สีดำ หมายถึง ประชาชน
  • สีน้ำเงิน หมายถึง ท้องทะเล
  • สีแดง หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของดินของแอฟริกา
  • คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งเสรีภาพ
  • เกลียวคลื่น หมายถึง มหาสมุทรอินเดีย และ ทะเลสาบในแทนซาเนีย
  • หอกวางซ้อนบนขวาน และ จอบไขว้ หมายถึง เครื่องมือหาเลี้ยงชีพของชาวแทนซาเนีย

ตราแผ่นดินในอดีต

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Ralf Hartemink. "National arms of Tanzania" (ภาษาอังกฤษ). สืบค้นเมื่อ 2003-09-07.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้