ตราแผ่นดินของเยเมน

ตราแผ่นดินของเยเมน เริ่มใช้เมื่อ พ.ศ. 2533 มีส่วนประกอบคือ

  1. โล่ เป็นรูป ไร่กาแฟ และ เมาริบ ดัม
  2. ประคองข้าง เป็นรูป อินทรีและธงชาติเยเมน
ตราแผ่นดินของเยเมน
Emblem of Yemen.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐเยเมน
เริ่มใช้พ.ศ. 2533
โล่ไร่กาแฟ และ มาริบ ดัม
ประคองข้างอินทรีและธงชาติเยเมน
คำขวัญสาธารณรัฐเยเมน (อาหรับ:الجمهورية اليمنية )

มีคำขวัญในริ้บบิ้นสีไข่ เขียนว่า สาธารณรัฐเยเมน (อาหรับ:الجمهورية اليمنية )

ตราแผ่นดินในอดีตแก้ไข

เยเมนเหนือแก้ไข

เยเมนใต้แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข