ตราแผ่นดินของอาร์เจนตินา

ตราแผ่นดินของอาร์เจนตินา เริ่มใช้เมื่อพ.ศ. 2487 มีส่วนประกอบดังนี้

  1. ยอด เป็นรูป พระอาทิตย์เดือนพฤษภาคมสีเหลือง
  2. โล่ เป็นรูป คนจับมือกัน และ หมวกปรีเกรียน แบ่งโล่เป็น ข้างบนสีฟ้า ข้างล่างสีเงิน
  3. ประคองข้าง เป็นรูป ช่อรอเรลสีเขียวมัดกับธงชาติอาร์เจนตินา
ตราแผ่นดินของอาร์เจนตินา
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราอาร์เจนตินา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
เริ่มใช้พ.ศ. 2487
เครื่องยอดพระอาทิตย์เดือนพฤษภาคมสีเหลือง
โล่แบ่งโล่เป็น ข้างบนสีฟ้า ข้างล่างสีเงิน คนจับมือกัน และ หมวกปรีเกรียน
ประคองข้างช่อรอเรลสีเขียวมัดกับธงชาติอาร์เจนตินา

ตราแผ่นดินของอาร์เจนตินาในอดีต

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้