ตราแผ่นดินของออสเตรีย

ตราแผ่นดินของออสเตรีย รุ่นล่าสุดที่ปราศจากโซ่ที่ขาดออก เดิมถูกใช้โดยสาธารณรัฐออสเตรียที่หนึ่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1919 - 1934 และในช่วงภายใต้การปกครองนาซีเยอรมันในปี ค.ศ. 1938 ออสเตรียก็ได้ใช้ตราแผ่นดินในรุ่นที่ต่างออกไปซึ่งมีนกอินทรีสองหัวประกอบอยู่ด้วยและหลังจากการสถาปนาสาธารณรัฐออสเตรียที่สอง ในปี ค.ศ. 1945 ตราแผ่นดินรุ่นเดิมของสาธารณรัฐที่หนึ่งก็ได้มีการนำกลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งได้เพิ่มโซ่เหล็กที่ขาดออกเป็นสองท่อนติดอยู่ที่ปลายของขานกอินทรี อันหมายถึงความเป็นอิสระหลังจากที่ออสเตรียถูกปลดปล่อยจากภายใต้การปกครองของนาซีเยอรมันตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ตราอาร์มของออสเตรีย
ตราอาร์มรุ่นต่าง ๆ
สหพันธรัฐออสเตรีย ค.ศ. 1934 - 1938
รายละเอียด
ผู้ใช้ตรารัฐบาลกลางแห่งออสเตรีย
เริ่มใช้ค.ศ. 1919
ค.ศ. 1945 (บังคับใช้)
โล่พื้นหลังสีแดง, โลหะเงิน (ตราแผ่นดินของอาณาจักรดยุคแห่งออสเตรีย, ธงชาติออสเตรีย)
ประคองข้างนกอินทรีสองหัว
ส่วนประกอบอื่นเคียว, ค้อน, โซ่เหล็กที่ขาดออก
ตราย่อ / ตรารุ่นก่อนหน้าตราแผ่นดินรุ่นที่นกอินทรีปราศจากโซ่เหล็กที่ขาดออก (ค.ศ. 1919 - 1934), รุ่นลักษณะของพระราชวงศ์ออสเตรีย (รุ่นนกอินทรีสองหัว) (ค.ศ. 1934 - 1938)

ลักษณะโดยทั่วไป

แก้

นิยาม

แก้

นิยามของตราอย่างเป็นทางการ:

นิยามของตรา
อังกฤษ: Gules a fess Argent, escutcheon on the breast of an eagle displayed Sable, langued Gules, beaked Or, crowned with a mural crown of three visible merlons Or, armed Or, dexter talon holding sickle, sinister talon holding hammer, both talons shackled with chain broken Argent.
ไทย: พื้นโล่สีแดงพาดแถบแนวนอนสีเงิน, โล่ประคองอยู่บนหน้าอกนกอินทรีสีดำ, ลิ้นสีแดง, จะงอยสีทอง, มงกุฎเชิงเทินพร้อมใบสอสีทองทั้งสาม, อาวุธสีทอง, เล็บด้านขวาประคองเคียว, เล็บด้านซ้ายประคองค้อน, ขาทั้งสองตรวนด้วยโซ่สีเงินที่ขาดออกจากกัน
หมายเหตุ: แปลตามหลักไวยากรณ์ของการเขียนนิยามของตรา

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างของตราอาร์มคือ รุ่นที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวพ้องกับรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐ ซึ่งเหยี่ยวมีขนสีดำแบบหยาบกระด่าง อีกรุ่นที่มีความประณีตทางศิลป์มากกว่าคือรุ่นที่เหยี่ยวมีขนสีดำพร้อมรายละเอียดของขน ซึ่งทั้งสองรุ่นถูกใช้งานเทียบเท่ากัน

ความหมาย

แก้

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ใช้ในตราอาร์มของออสเตรียมีดังนี้

  • นกอินทรี: อำนาจอธิปไตยและความเป็นเอกราชของออสเตรีย (ค.ศ. 1919)
  • โล่: ตราอาร์มของออสเตรีย (ตั้งแต่ปลายยุคกลาง นำกลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่ ค.ศ. 1915)
  • มงกุฎเชิงเทิน: ชนชั้นกลาง (ค.ศ. 1919)
  • เคียว: การเกษตรกรรม (ค.ศ. 1919)
  • ค้อน: การอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1919)
  • โซ่ตรวนขาด: ความเป็นอิสระจากนาซีเยอรมัน (ค.ศ. 1945)

การใช้ในเงินตรา

แก้

ตราแผ่นดินของออสเตรียถูกใช้อย่างกว้างขวางในการทำเหรียญ ซึ่งมีปรากฏอยู่มากมาย โดยส่วนมากจะทำขึ้นในลักษณะของเหรียญสำหรับสะสม ซึ่งหนึ่งในเหรียญเหล่านั้นรุ่นล่าสุดก็คือเหรียญมูลค่า 20 ยูโร ที่ถูกจัดทำขึ้นในวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 2003 ซึ่งมีตราแผ่นดินปรากฏอยู่บนกึ่งกลางของเหรียญขนาบด้วยธงชาติสหภาพยุโรปทางด้านซ้ายและธงชาติออสเตรียทางด้านขวา

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้