ตราแผ่นดินของมอลโดวา

ตราแผ่นดินของมอลโดวา เริ่มใช้วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 มีส่วนประกอบคือ

  1. โล่ เป็นรูป ดาวแปดแฉก ดอกกุหลาบ พระจันทร์ และกระทิงสีเหลือง พื้นหลังสีแดงและน้ำเงิน
  2. ประคองข้าง เป็นรูป ช่อมะกอกโอลีฟ และ ไม้คทา
  3. ส่วนประกอบอื่นๆ เป็นรูป เหยี่ยวคาบกางเขนนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
ตราแผ่นดินของมอลโดวา
Coat of arms of Moldova.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราสาธารณรัฐมอลโดวา
เริ่มใช้13 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
โล่พื้นหลังสีแดงและน้ำเงิน ดาวแปดแฉก ดอกกุหลาบ พระจันทร์ และกระทิงสีเหลือง
ประคองข้างช่อมะกอกโอลีฟ และ ไม้คทา
ส่วนประกอบอื่นเหยี่ยวคาบกางเขนนิกายอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์

ดูเพิ่มแก้ไข