ตราแผ่นดินของนครรัฐวาติกัน

ตราแผ่นดินของนครรัฐวาติกัน (อังกฤษ: Coat of arms of the State of Vatican City) เป็นตราอาร์มของนครรัฐวาติกัน

ตราอาร์มของนครรัฐวาติกัน
Coat of arms of the Vatican City.svg
รายละเอียด
โล่พื้นตราสีแดง

นิยามของตราอย่างเป็นทางการ:

นิยามของตรา
gules, two keys in saltire Or and argent, interlaced in the rings gules/Or, beneath a tiara argent, crowned Or
พื้นตราสีแดง, กุญแจไขว้สีทอง และ สีขาว, ร้อยในวงแหวนสีแดง/สีทอง, ภายใต้มงกุฎสีขาว, มงกุฎสีทอง

สัญลักษณ์แก้ไข

  • กุญแจไขว้ที่เป็นสีทองและเงินเป็นสัญลักษณ์ของกุญแจสำหรับอาณาจักรสวรรค์ที่นักบุญปีเตอร์ได้รับสัญญา ให้เป็นผู้ปิดและเปิด[1]
  • มงกุฎพระสันตะปาปา สามชั้นเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจสามอย่างของพระสันตะปาปา: ศาสนา การบริหาร และ การรักษาความยุติธรรม (Sacred Orders, Jurisdiction and Magisterium)[2]
  • กางเขนสีทองบนมงกุฎสามชั้นเป็นสัญลักษณ์ของการตรึงกางเขนของพระเยซู

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข