ตราแผ่นดินของทิเบต

ตราแผ่นดินของทิเบต ไม่ปรากฏปีที่ใช้ตราปัจจุบัน มีส่วนประกอบต่อไปนี้

  1. ประคองข้าง เป็นรูป สิงโตฤดูหนาวสองตัว
ตราแผ่นดินของทิเบต
Emblem of Tibet.svg
รายละเอียด
ผู้ใช้ตราเขตปกครองตนเองทิเบต
ประคองข้างสิงโตฤดูหนาวสองตัว
คำขวัญรัฐบาลทิเบต พระราชวังกาเดน ชัยชนะในทุกทิศทาง

ดูเพิ่มแก้ไข