ตระกูลอูเอซูงิ (ญี่ปุ่น: 上杉氏โรมาจิUesugi–shi) ตระกูลซามูไรที่ทรงอำนาจและอิทธิพลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14–17 คือในช่วงยุคมูโรมาจิถึงยุคเอโดะ ซึ่งสืบเชื้อสายจากตระกูลฮกเกะ (ฟูจิวาระ) อันเป็นตระกูลย่อยสาขาหนึ่งของตระกูลฟูจิวาระ โดยมีอูเอซูงิ ชิเงฟูซะเป็นผู้นำตระกูลคนแรกโดยผู้นำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคืออูเอซูงิ เค็นชิง (2073–2121)

ตระกูลอูเอซูงิ
ตราสัญลักษณ์ของตระกูลอูเอซูงิ
แคว้นที่ปกครองTanba
Echigo
Dewa
เชื้อสายตระกูลฮกเกะ (ฟูจิวาระ)
ผู้นำคนแรกอูเอซูงิ ชิเงฟูซะ
ผู้นำคนปัจจุบันอูเอซูงิ คูนิโนริ
ก่อตั้งปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13
ปกครองจนถึงพ.ศ. 2411 (ยกเลิกระบอบแคว้น)
ตระกูลย่อยโองิงายาซุ อูเอซูงิ
อินูกาเกะ อูเอซูงิ
ยามาอูจิ อูเอซูงิ

ในปัจจุบันตระกูลอูเอซูงิยังคงสืบทอดอยู่ โดยผู้นำในรุ่นปัจจุบันคือ คูนิโนริ อูเอซูงิ ประกอบอาชีพเป็นนักดาราศาสตร์