ตติยานุจุลจอมเกล้า

ตติยานุจุลจอมเกล้า มีอักษรย่อว่า ต.อ.จ. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นที่ 3 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้า (บุรุษ) จำนวน 250 ดวง โดยตติยานุจุลจอมเกล้าจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่ 31 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า
มอบโดย พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อต.อ.จ.
ประเภทเหรียญตรา
วันสถาปนาพ.ศ. 2416
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
ภาษิตเราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญ
จำนวนสำรับ100 ดวง
แพรแถบ
ผู้สมควรได้รับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้าทั้งปวง และบรรดาผู้สืบสกุลของบุคคลเหล่านั้น (พระราชทานตามพระราชอัธยาศัย)
มอบเพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงอิสริยยศ, ระลึกถึงความดีความชอบของบุคคลซึ่งได้รักษาแผ่นดินมาแต่ก่อน และผู้ที่ได้ทำนุบำรุงแผ่นดินในปัจจุบัน
สถานะยังพระราชทานอยู่
ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถิติการมอบ
รายล่าสุดชัชชัย จารุเสถียร
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าจตุตถดิเรกคุณาภรณ์
รองมาจตุตถจุลจอมเกล้า
หมายเหตุหลานชายจะได้รับพระราชทานสืบตระกูลที่ชั้นนี้

ลักษณะ

แก้
 
แพรแถบ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า ประกอบด้วย ดวงตราซึ่งมีลักษณะเหมือนตติยจุลจอมเกล้า แต่เป็นตราเงิน ไม่มีแฉกและรัศมี โดยมีลักษณะดังนี้[2]

ดวงตราของตติยานุจุลจอมเกล้า ใช้สำหรับประดับห้อยกับแพรแถบสีชมพู กว้าง 4 เซนติเมตร ประดับที่อกเบื้องซ้าย

อ้างอิง

แก้
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เก็บถาวร 2011-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖, หน้า ๑
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พุทธศักราช ๒๔๘๔, เล่ม ๕๘, ตอน ๐ ก, ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๔, หน้า ๑๕๕๓

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้