อักษรตงปา

(เปลี่ยนทางจาก ตงปา)

อักษรตงปา (Dongba script) เป็น อักษรโบราณของชาวนาซี ซึ่งนับถือศาสนาตงปา ซึ่งพบในเมืองโบราณลี่เจียง ตัวอักษรตงปาเป็นตัวอักษรที่ใช้ในคัมภีร์ ซึ่งมีความเก่าแก่ ตัวอักษรตงปาส่วนใหญ่ใช้บันทึกภาษาโบราณของชาวน่าซี

อักษรตงปา
ชนิด
ช่วงยุค
พ.ศ. 1543–ปัจจุบัน
ทิศทางLeft-to-right Edit this on Wikidata
ภาษาพูดภาษาน่าซี
 บทความนี้ประกอบด้วยสัญกรณ์การออกเสียงในสัทอักษรสากล (IPA) สำหรับคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสัญลักษณ์ IPA โปรดดู วิธีใช้:สัทอักษรสากล สำหรับความแตกต่างระหว่าง [ ], / / และ ⟨ ⟩ ดูที่ สัทอักษรสากล § วงเล็บเหลี่ยมและทับ

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้