ด้านตรงข้ามมุมฉาก

ด้านตรงข้ามมุมฉาก (hypotenuse) คือด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ยาวที่สุดและอยู่ตรงข้ามมุมฉาก ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากสามารถคำนวณได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัส ซึ่งระบุว่า กำลังสองของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับผลบวกของกำลังสองของด้านประกอบมุมฉาก (cathetus)

ด้าน h คือด้านตรงข้ามมุมฉาก

ตัวอย่างเช่น ด้านประกอบมุมฉากมีความยาว 3 เมตร และ 4 เมตร ผลบวกของกำลังสองจะได้ 3² + 4² = 9 + 16 = 25 เมตร² ความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากคือรากที่สองที่เป็นบวกของผลบวกนี้ จะได้คำตอบเป็น 5 เมตร

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้