ดูอาลา (ฝรั่งเศส: Douala, อังกฤษ: Douala) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศแคเมอรูน มีพื้นที่ 210 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 2,446,945 คน เมืองนี้เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติ และเป็นที่ส่งออก น้ำมัน, กาแฟ, โกโก้, ไม้, โลหะ และผลไม้

ดูอาลา