ดูวาร์ตึ ฟือร์นังดึช

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ดูวาร์ตึ ฟือร์นังดึช (โปรตุเกส: Duarte Fernandes, คริสต์ศตวรรษที่ 16) เป็นนักการทูตและนักสำรวจชาวโปรตุเกส และเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในสยาม เมื่อ ค.ศ. 1511 เขาเดินทางเข้ามาเพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทูตที่อาณาจักรอยุธยา (ราชอาณาจักรสยาม) หลังจากที่โปรตุเกสเข้าพิชิตมะละกา