อเมริกันซามัวในโอลิมปิก

ประเทศอเมริกันซามัว เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988 และได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้งตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติของประเทศอเมริกันซามัว คือ American Samoa National Olympic Committee เป็นผู้ทำหน้าที่ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก ภายใต้รหัสประเทศ ASA

นับตั้งแต่ประเทศอเมริกันซามัวส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรก นักกีฬาอเมริกันซามัวยังไม่เคยได้รับเหรียญรางวัลเลย

ประวัติแก้ไข

สรุปเหรียญรางวัลแก้ไข

ผู้เชิญธงชาติแก้ไข

นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:นักกีฬาทีมชาติอเมริกันซามัวที่ได้เหรียญรางวัลโอลิมปิก