บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ดาเซีย​ (อังกฤษ​ Dacia; , ดาเซีย)​ เป็นที่ดินแดนที่อาศัยอยู่โดย​ชาวดาเซีย ชาวกรีกโบราณเรียกพวกเขาเป็นชาวกีแท (ทางตะวันออกของดาเซีย) และชาวโรมันเรียกพวกเขาว่าชาวดาเซีย​ ปัจจุบัน​ดินแดน​ดาเซีย​เป็นส่วนหนึ่งของประเทศโรมาเนีย​และประเทศ​มอลโดวา​ ดินแดนดาเซีย​ล่มสลาย​ลงเมื่อจักรวรรดิ​โรมันเข้ามายึดครอง​ดินแดนแห่งนี้​ ดาเซีย​ล่มสลายลงในปี​ พ.ศ.649 หรือปี​ ค.ศ.106​