ดาวไฮเปอร์ไจแอนท์

ไฮเปอร์ไจแอนท์ (อังกฤษ: Hypergiant; ระดับความส่องสว่าง 0) คือดาวฤกษ์ที่มีมวลและความส่องสว่างขนาดมหาศาล ซึ่งเป็นตัวแสดงว่ามีอัตราการสูญเสียมวลที่สูงมาก

เปรียบเทียบขนาดระหว่างดวงอาทิตย์กับวีวาย สุนัขใหญ่ ดาวไฮเปอร์ไจแอนท์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่รู้จักกันในปัจจุบัน

ดาวฤกษ์ชนิดไฮเปอร์ไจแอนท์มีระดับความสว่างสูงยิ่งยวด ถึงหลายล้านเท่าของความส่องสว่างดวงอาทิตย์ทีเดียว และมีอุณหภูมิสูงมากระหว่าง 3,500 K ถึง 35,000 K มวลของดาวไฮเปอร์ไจแอนท์มีมหาศาล ทำให้ช่วงอายุของดาวนี้สั้นมากเมื่อพิจารณาในเส้นเวลาทางดาราศาสตร์ คือเพียงไม่กี่ล้านปีเท่านั้น เมื่อเทียบกับอายุของดาวฤกษ์อื่น เช่น ดวงอาทิตย์ของเรา ซึ่งมีอายุราวหมื่นล้านปี ด้วยเหตุนี้ ดาวไฮเปอร์ไจแอนท์จึงมีอยู่น้อยมาก ที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ก็มีเพียงไม่กี่ดวงเท่านั้น

ไฮเปอร์ไจแอนท์ซึ่งเป็นที่รู้จักแก้ไข

การศึกษาดาวไฮเปอร์ไจแอนท์ทำได้ลำบากมากเพราะหายากและมีอยู่เป็นจำนวนน้อย ตามเหตุผลเท่าที่ทราบกัน ดูเหมือนจะมีขีดจำกัดความสว่างสูงสุดอยู่สำหรับดาวไฮเปอร์ไจแอนท์ที่มีอุณหภูมิเย็นที่สุด (คือพวกที่มีสีเหลืองและแดง)ในจำนวนนี้ไม่มีดวงใดที่สว่างเกินกว่า M -9.5 ซึ่งเท่ากับความส่องสว่างประมาณ 500,000 เท่าของความส่องสว่างดวงอาทิตย์

ไฮเปอร์ไจแอนท์สีน้ำเงินแก้ไข

ไฮเปอร์ไจแอนท์สีขาวแก้ไข

ไฮเปอร์ไจแอนท์สีเหลืองแก้ไข

เป็นประเภทดาวฤกษ์ที่หาได้ยากมาก มีเพียง 7 ดวงเท่านั้นที่ทราบว่าอยู่ในดาราจักรของเรา

ไฮเปอร์ไจแอนท์สีแดงแก้ไข