ดัชชีเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

เบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค (เยอรมัน: Herzogtum Braunschweig-Lüneburg, อังกฤษ: Brunswick-Lunenburg) เป็นดัชชีที่เป็นรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1]ที่ดำรงอยู่ในช่วงยุคกลางตอนปลายจนกระทั่งถึงยุคใหม่ตอนต้น ระหว่างปี ค.ศ. 1235 จนถึงปี ค.ศ. 1806

ดัชชีเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

Herzogtum Braunschweig-Lüneburg
ค.ศ. 1235ค.ศ. 1806
ตราแผ่นดินของเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
ตราแผ่นดิน
เบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์คที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ราว ค.ศ. 1648
เบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์คที่เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ราว ค.ศ. 1648
สถานะรัฐในเครือจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เมืองหลวงเบราน์ชไวค์,
ลือเนอบวร์ค
การปกครองราชาธิปไตย
ยุคประวัติศาสตร์ยุคกลาง
• ออตโตดาสคินด์
    ดยุคแห่งเบราน์ชไวค์
    และลือเนอบวร์ค
ค.ศ. 1235
• แบ่งเป็น
    ราชรัฐลือเนอบวร์ค
    และราชรัฐ
    เบราน์ชไวค์
ค.ศ. 1269
• กรูเบนฮาเกิน
    แยกจากเบราน์ชไวค์
ค.ศ. 1291
• ราชรัฐเกิททิงเงิน
    แยกจากเบราน์ชไวค์
ค.ศ. 1345
• เบราน์ชไวค์เป็น
    โวลเฟนบึทเทิล
    และคาเลนแบร์ก
ค.ศ. 1806
• ยกฐานะขึ้นเป็นรัฐเลือกตั้ง
ค.ศ. 1806
ก่อนหน้า
ถัดไป
ดัชชีแห่งแซกโซนี
อาณาจักรเลือกตั้งแห่งฮาโนเวอร์
ดัชชีแห่งเบราน์ชไวค์

อ้างอิง แก้

  1. Holy Roman Empire[1]

ดูเพิ่ม แก้