ดอกแก้ว (ละครโทรทัศน์)

ดอกแก้ว เป็นบทประพันธ์ของสมชาย อาสนจินดา ในอดีตเคยเป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้รับความนิยมชมชอบจากการสร้างของวิจารณ์ ภักดีวิจิตร เป็นนวนิยายมากด้วยจินตนาการเข้มข้น เผ็ดร้อน ชวนฝัน และถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ ถึง 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2554

ดอกแก้ว
ประเภทดราม่า
สร้างโดยพ.ศ. 2539 :
บริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด
พ.ศ. 2554 :
บริษัท พอดีคำ จำกัด
เขียนโดยส.อาสนจินดา (บทประพันธ์)
กำกับโดยพ.ศ. 2539 :
มานพ สัมมาบัติ
พ.ศ. 2554 :
สยาม น่วมเศรษฐี
แสดงนำพ.ศ. 2539
สวิช เพชรวิเศษศิริ
สุวนันท์ คงยิ่ง
พ.ศ. 2554
ธาวิน เยาวพลกุล
ดาวิกา โฮร์เน่
จำนวนตอน2554 : 16 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2539
สยาม สังวริบุตร
พ.ศ. 2554
ธงชัย ประสงค์สันติ, มณีรัตน์ ประสงค์สันติ
ความยาวตอนพ.ศ. 2539 :
120 นาที/ตอน
พ.ศ. 2554 :
120 นาที/ตอน
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องพ.ศ. 2539 :
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
พ.ศ. 2554 :
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
การออกอากาศแรกพ.ศ. 2539 :
24 มีนาคม พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2554 :
6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – – พ.ศ. 2539:
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2554 :26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
แหล่งข้อมูลอื่น
ข้อมูลจากสยามโซน

โดยครั้งแรกสร้างในปี พ.ศ. 2539 ผลิตโดยบริษัท ดาราวิดีโอ จำกัด กำกับการแสดงโดยมานพ สัมมาบัติ บทโทรทัศน์โดยภาวิต นำแสดงโดยสวิช เพชรวิเศษศิริ และสุวนันท์ คงยิ่ง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันศุกร์ - เสาร์ -อาทิตย์ เวลา 20.20 - 22.20 น. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2539 [1]

และครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2554 ผลิตโดย บริษัท พอดีคำ จำกัด กำกับการแสดงโดยสยาม น่วมเศรษฐี บทโทรทัศน์โดย พนิดา นำแสดงโดยธาวิน เยาวพลกุล และดาวิกา โฮร์เน่ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.20 - 22.20 น. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554 [2]

รายชื่อนักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2554
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้จัดละคร ดาราวิดีโอ พอดีคำ
บทโทรทัศน์ ภาวิต พนิดา
ผู้กำกับการแสดง มานพ สัมมาบัติ สยาม น่วมเศรษฐี
ราชันย์ พินิจพงศ์ศักดา สวิช เพชรวิเศษศิริ ธาวิน เยาวพลกุล
ดอกแก้ว สุวนันท์ ปุณณกันต์ ดาวิกา โฮร์เน่
รุ่งลักษมี สุวัจนี ไชยมุสิก มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
ชไมพร ศิขรินธาร พลายพฤฒิ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
กิ่ง กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ เปรมสินี รัตนโสภา
แม่ช้อย อัจฉรา ทองเทพ อุษณีย์ วัฒฐานะ
ไม้ ฉัตรมงคล บำเพ็ญ พิชยดนย์ พึ่งพันธ์
วันชัย ศตวรรษ ดุลยวิจิตร นพพล พิทักษ์โล่พานิช
เติบ วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา
หลวงมนูกิจธรรม ธานินทร์ ทัพมงคล สุรวุฑ ไหมกัน
เม่น เคราแดง เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ วินัย ไกรบุตร
หมื่นท้าวกำแหง ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
นางพินิศ พงศ์ศักดา สุพรรษา เนื่องภิรมย์
ร.ต.ท.กำแหง เอก โอรี จตุรวิทย์ คชน่วม
เสือจั่น เวนย์ ฟอลโคเนอร์
เศรษฐีต่วน ไกรสีห์ แก้ววิมล พิพัฒน์พล โกมารทัต
เขียด ลักษณ์ อภิชาติ เฉลิมศักดิ์ แย้มขะมัง
หมี วัชระ สิทธิกุล ณรัฐ พัฒนาพงศ์ชัย
หมัด อัศวิน เมืองสุวรรณ
ละม่อม มณทิพย์ พันธุ์เพ็ง อุ่นเรือน ราโชติ
ละไม เสาวนีย์ เจิดงามพริ้ง พจนีย์ ใยละออ
ขุนแดง ไพรพิทักษ์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร พงศนารถ วินศิริ
เจ้าพระยาวงษานุวัติ พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ เคลลี่ ธนะพัฒน์
พรานวาด ทองขาว ภัทรโชคชัย ธันญ์ ธนากร
ยายกอน วิไลลักษณ์ ไวงาน อำภา ภูษิต
มีนรญา (หนูมีน) ด.ญ.อุษามณี ไวทยานนท์ ด.ญ.ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล
ดอกน้อย ด.ญ.นภัสธนันท์ นิมจิรวัฒน์
ราชันย์ (ตอนเด็ก) ด.ช.แอนโทนี่ วู้ด ด.ช.ทัศน์พล วิวรรธน์
ดอกแก้ว (ตอนเด็ก) ด.ญ.เอเชีย ปทุมแก้ว ด.ญ.ชนิกานต์ ตังกบดี
ไม้ (ตอนเด็ก) ด.ช.กรพิพัฒน์ กฤษณะทรัพย์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ลำดับรายการโทรทัศน์แก้ไข

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7: ละครวันศุกร์ - อาทิตย์ 20:30 - 22:30
ก่อนหน้า ดอกแก้ว (ละครโทรทัศน์) ถัดไป
ญาติกา มงกุฎดอกส้ม