สุพรรณิการ์

สปีชีส์ของพืช
(เปลี่ยนทางจาก ดอกสุพรรณิการ์)

สุพรรณิการ์ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Cochlospermum regium)[1] เป็นไม้ผลัดใบที่มีถิ่นกำเนิดในแถบทุ่งหญ้าเขตร้อนแซราดู (Cerrado) ในทวีปอเมริกาใต้[2] (บริเวณประเทศบราซิล, โบลิเวีย, ปารากวัย) และมี (ชื่อสามัญ Yellow Silk Cotton, Butter-Cup (Single), Butter-Cup (Double),Torchwood) แต่ปัจจุบันพบได้ทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน สุพรรณิการ์มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ใกล้เคียงกับฝ้ายคำมาก ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งคือ ฝ้ายคำจะออกดอกเพียงชั้นเดียว มี 5 กลีบ และบานทีละดอก ในขณะที่สุพรรณิการ์จะมีทั้งชนิดที่ออกดอกชั้นเดียวและชนิดที่ออกดอกซ้อนกันเป็นกระจุกแน่น โดยบานพร้อม ๆ กัน[3]และสุพรรณิการ์ เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสระบุรี

สุพรรณิการ์
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอต
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงคู่แท้
เคลด: โรสิด
อันดับ: ชบา
วงศ์: วงศ์คำแสด
สกุล: Cochlospermum
(Mart. ex Schrank) Pilg.
สปีชีส์: Cochlospermum regium
ชื่อทวินาม
Cochlospermum regium
(Mart. ex Schrank) Pilg.
ชื่อพ้อง
 • Maximilianea regia Schrank
 • Wittelsbachia insignis Mart. & Zucc.
 • Cochlospermum insigne A.St.-Hil.
 • Azeredia pernambucana Arruda ex Allemão
 • Maximilianea longirostrata Barb.Rodr.
 • Amoreuxia unipora Tiegh.
 • Cochlospermum trilobum Standl.
ดอกสุพรรณิการ์แบบซ้อน
ดอกสุพรรณิการ์แบบชั้นเดียวในบราซิล

ลักษณะทั่วไป

แก้

เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 7-15 เมตร แผ่นใบแยกเป็น 5 แฉก ขอบใบเป็นคลื่น ดอกเป็นช่อออกกระจายที่ปลายกิ่ง บานทีละดอก ดอกเหลืองมีกลิ่น กลีบบาง เกสรสีเหลือง รังไข่มีขน ผลกลมเมื่อแก่แตก 3-5 พู ภายในมีเมล็ดรูปไตสีน้ำตาล หุ้มด้วยปุยขาวคล้ายปุยฝ้าย ออกดอกเกือบตลอดปี ดอกดกมาก ราวเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือของภูเขาหิมาลัย และเป็นไม้พื้นเมือง ของประเทศพม่าด้วย ในประเทศศรีลังกามักปลูกบริเวณพระอุโบสถเพื่อเป็นดอกไม้บูชาพระ ในเมืองไทยทางเหนือ เรียกว่า ฝ้ายคำ ในประเทศไทยนิยมปลูกสุพรรณิการ์เป็นไม้ประดับ โดยได้รับการกำหนดให้เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครนายก และเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนครนายก สระบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี และอุทัยธานี[4][5][6]

สัญลักษณ์ประจำสถาบันการศึกษา

แก้

ระเบียงภาพ

แก้


ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ราชันย์ ภู่มา และสมราน สุดดี, บรรณาธิการ. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ : สำนักงานหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557, หน้า 146.
 2. "สุพรรณิการ์ (ดอกซ้อน)".
 3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. "สุพรรณิการ์ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.lib.ru.ac.th/about/supannikar.php [ม.ป.ป.]. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2558.
 4. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์. "สัญลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.buriram.go.th/general/symbol.html [ม.ป.ป.] สืบค้น 15 มิถุนายน 2567.
 5. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี. "สัญลักษณ์จังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.suphanburi.go.th/suphan/ProvinceSymbol.php [ม.ป.ป.] สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2558.
 6. "ดอกสุพรรณิการ์ ดอกไม้ประจำจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี".

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้