ดรีมทีม ฮีโร่ฟันน้ำนม เคยออกฉายแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน ปี พ.ศ. 2551 จำหน่ายโดย อาร์ เอส.ฟิล์ม ทำรายได้รวม 35 ล้านบาท[1]

ดรีมทีม
Dreamteam poster01.jpg
โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องดรีมทีม
กำกับกิตติกร เลียวศิริกุล
เขียนบทกิตติกร เลียวศิริกุล
สุทธิพร ทับทิม
นักแสดงนำเกียรติ กิจเจริญ
ศกลรัตน์ วรอุไร
อัมรินทร์ นิติพน
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
คมสัน นันทจิต
ภัทรวรินทร์ ทิมกุล
ศรีพรรณ บุนนาค
ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์
เอกราช เก่งทุกทาง
คริสโตเฟอร์ ไรท์
จิรายุ ห่วงทรัพย์
เสรี วงษ์มณฑา
กฤษฎา ชนะภัยเจิรญสุข
ธนทัต ขวัญไสวธรรม
สรรภวัต สุระเกรียงศักดิ์
ธนกร เมธาวุฒิกีรติ
ภูริ สรีระศาสตร์
ธนพล บุญเจริญสุข
พชธกร ธนพัฒนากุล
ศุภโชติ รัชวรพงศ์
เจษฏาพร บุญสอน
อัจฉริยะ อุปการดี
ธวัชชัย สัจจกุล
ผู้จัดจำหน่ายอาร์ เอส.ฟิล์ม
วันฉาย3 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาษาไทย
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข