ดรีมทีม ฮีโร่ฟันน้ำนม เคยออกฉายแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน ปี พ.ศ. 2551 จำหน่ายโดย อาร์ เอส.ฟิล์ม ทำรายได้รวม 35 ล้านบาท[1]

ดรีมทีม ฮีโร่ฟันน้ำนม
โปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องดรีมทีม
กำกับกิตติกร เลียวศิริกุล
เขียนกิตติกร เลียวศิริกุล
สุทธิพร ทับทิม
นำแสดงเกียรติ กิจเจริญ
ศกลรัตน์ วรอุไร
อัมรินทร์ นิติพน
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
คมสัน นันทจิต
ภัทรวรินทร์ ทิมกุล
ศรีพรรณ บุนนาค
ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์
เอกราช เก่งทุกทาง
คริสโตเฟอร์ ไรท์
จิรายุ ห่วงทรัพย์
เสรี วงษ์มณฑา
กฤษฎา ชนะภัยเจิรญสุข
ธนทัต ขวัญไสวธรรม
สรรภวัต สุระเกรียงศักดิ์
ธนกร เมธาวุฒิกีรติ
ภูริ สรีระศาสตร์
ธนพล บุญเจริญสุข
พชธกร ธนพัฒนากุล
ศุภโชติ รัชวรพงศ์
เจษฏาพร บุญสอน
อัจฉริยะ อุปการดี
ธวัชชัย สัจจกุล
จำหน่าย/เผยแพร่อาร์ เอส.ฟิล์ม
ฉาย3 เมษายน พ.ศ. 2551
ภาษาไทย
ข้อมูลจากสยามโซน

นักแสดงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข