ดัชชีลักเซมเบิร์ก

(เปลี่ยนทางจาก ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก)

ดัชชีลักเซมเบิร์ก (ดัตช์: Luxemburg; ฝรั่งเศส: Luxembourg; เยอรมัน: Luxemburg; ลักเซมเบิร์ก: Lëtzebuerg) เป็นรัฐในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก ซึ่งในปัจจุบันคือ ดยุกแห่งลิมเบิร์ก ได้กลายเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนทางการเมืองในคริสตศตวรรษที่ 14 โดยแข่งขันกับราชวงศ์ฮาพส์บวร์คเพื่อมีอำนาจในยุโรปกลาง

ดัชชีลักเซมเบิร์ก

Herzogtum Lëtzebuerg (ลักเซมเบิร์ก)
Herzogtum Luxemburg (เยอรมัน)
Duché de Luxembourg (ฝรั่งเศส)
Hertogdom Luxemburg (ดัตช์)
Ducatus Luxemburgensis (ละติน)
ค.ศ. 1353–1797
เคาน์ตีลักเซมเบิร์กใน ค.ศ. 1350
เคาน์ตีลักเซมเบิร์กใน ค.ศ. 1350
สถานะรัฐในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญ (ค.ศ. 1443–1482)
ส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ของฮาพส์บวร์ค (ค.ศ. 1482–1581)
ส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ของสเปน (ค.ศ. 1581–1714)
ส่วนหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ของออสเตรีย (ค.ศ. 1714–1795)
เมืองหลวงลักเซมเบิร์ก
ภาษาทั่วไปลักเซมเบิร์ก, เยอรมัน, ฝรั่งเศส
ศาสนา
โรมันคาทอลิก
การปกครองดัชชีในระบอบศักดินาสวามิภักดิ์
ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก 
• ค.ศ. 1353–1383
เวนเซสเลาส์ที่ 1 (แรก)
• ค.ศ. 1415–1419
เอลิซาเบธแห่งกอร์ลิทซ์
• ค.ศ. 1419–1425
ฌ็องที่ 1 ดยุกแห่งบูร์กอญ
• ค.ศ. 1425–1443
เอลิซาเบธแห่งกอร์ลิทซ์ (สุดท้าย)
• ค.ศ. 1439–1482
วิลเลียมที่ 3 แห่งแซกโซนี (อ้างสิทธิ์)
ยุคประวัติศาสตร์สมัยกลาง
• รับสืบทอดโดยซิกฟรีด
ค.ศ. 963
ค.ศ. 1059
• เลื่อนลำดับเป็นเคาน์ตี
ค.ศ. 1214
• เลื่อนลำดับเป็นดัชชีโดยจักรพรรดิ
ค.ศ. 1353
• ตกเป็นของดยุกแห่งบูร์กอญ
ค.ศ. 1443
ค.ศ. 1482
• ยึดครองโดยฝรั่งเศส
ค.ศ. 1797
ก่อนหน้า
ถัดไป
เคาน์ตีลักเซมเบิร์ก
ฟีอันเดิน
จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 1

ใน ค.ศ. 1443 ดัชชีลักเซมเบิร์กได้ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของฟิลิปที่ 3 ดยุกแห่งบูร์กอญจากราชวงศ์วาลัว และใน ค.ศ. 1477 ผ่านทางการเสกสมรสกับมัคซีมีลีอานที่ 1 แห่งออสเตรียจากราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค กลุ่มสิบเจ็ดมณฑลได้ก่อตั้งขึ้นจากเนเธอร์แลนด์ของบูร์กอญในอดีต โดยร่วมเป็นสหราชวงศ์กับจักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ใน ค.ศ. 1549 และสิ้นสุดลงใน ค.ศ. 1795 โดยการปฏิวัติฝรั่งเศส

อ้างอิง

แก้