ดนัย นพสุวรรณวงศ์

ดนัย นพสุวรรณวงศ์ เป็นนักการเมืองชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ 1 สมัย และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎณแบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

ดนัย นพสุวรรณวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2477
เสียชีวิต พ.ศ. 2560 (อายุ 83 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์ (2519 - 2560)

ประวัติแก้ไข

ดนัย นพสุวรรณวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับบริหาร รุ่นที่ 1 จากโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี (ปัจจุบันคือ สถาบันการประชาสัมพันธ์)[1]

ดนัย นพสุวรรณวงศ์ ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์[2] ต่อมาเข้าสู่งานการเมืองโดยการลงสมัครรรับเลือกตั้งและได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ เป็น ส.ส.คนแรกและคนเดียวของพรรคประชาธิปัตย์ที่ชนะการเลือกตั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ในปี 2519 หลังจากนั้นเขาก็เว้นวรรคไปอีกเป็นระยะเวลานาน ในปี 2548 ก็ยังได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 79[3] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง จนกระทั่งได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 4 เป็นลำดับที่ 2 ของพรรคประชาธิปัตย์[4] เป็นกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง ในรอบ 30 ปี และยังเป็น ส.ส.ที่พรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้ดูแลพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์[5] รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลังจากนั้นในปี 2554 เขาก็ยังได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 53[6] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

ดนัย นพสุวรรณวงศ์ เคยเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ในปี 2526[7] ต่อมาเป็นที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

ดนัย นพสุวรรณวงศ์ ถึงแก่กรรมในปี 2560

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข