ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เกิดวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2509 เป็นบุตรของนายดำรงค์ จันทร์เจ้าฉาย และนางชนิตร์นันท์ จันทร์เจ้าฉาย เกิดที่อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
สารนิเทศภูมิหลัง
เกิด5 ธันวาคม พ.ศ. 2509 (57 ปี)
อาชีพนักธุรกิจ

ประวัติ แก้

ดนัย เป็น นักคิด นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ นักบรรยาย นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่ปลูกฝังแนวคิดธุรกิจสีขาว ด้วยหลักการกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) และการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งเป็นต้นแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้น เรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลอย่างกว้างขวางในสังคมทุกภาคส่วน [1] และยังเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมะ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต ให้กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ผู้ดำเนินรายการ CEO Vision และHuman Talk คลื่นความคิด 96.5 FM อสมท. ร่วมกับ คุณวิชัย วรธานีวงศ์

การศึกษา แก้

ศึกษาชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนสหพานิช ประถมศึกษาปีที่ 3 จาก โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนหอวัง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. พ.ศ. 2531 ได้ทุนเอเอฟเอส (AFS) ไปศึกษาที่โรงเรียนเคลตันไฮสคูล เมืองเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียนหอวังที่ได้รับทุนนี้

จบปริญญาตรีเกียรตินิยมเหรียญทอง สาขาการตลาด ภาคบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาดภาคภาษาอังกฤษ (MIM) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกอเทนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การทำงาน แก้

ผลงานที่เป็นที่รู้จัก แก้

ตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน แก้

การแต่งตั้งจากองค์กรภายนอก ในอดีต แก้

รางวัล/เกียรติคุณ แก้

งานด้านการเขียน แก้

 • ธรรมดีที่พ่อทำ พ.ศ. 2555
 • สุดยอดเดอะซีเคร็ต (The Meta Secret) พ.ศ. 2554
 • หัวใจสีขาว พ.ศ. 2553
 • กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) พ.ศ. 2552
 • หนังสือชุดภาษาอังกฤษ King Bhumibol Adulyadej of Thailand ประกอบด้วย From Prince to King, Strength of the Land และ By the Light of Your Wisdom (โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์) พ.ศ. 2550
 • ตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 9 (ได้รับรางวัลพระราชทานหนังสือดีเด่นประจำ พ.ศ. 2551 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) พ.ศ. 2550
 • ในหลวงในรอยธรรม (โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์) พ.ศ. 2549
 • อุปนิสัยที่ 8 จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่ (The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness) พ.ศ. 2548
 • ตามรอยพระยุคลบาท พระพุทธเจ้าหลวง พ.ศ. 2547
 • Dharma Moments พ.ศ. 2546 ที่ได้คำยกย่องจากองค์ทะไลลามะที่ 14 และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศและวางจำหน่ายทั่วโลก
 • ปลาเล็กกินปลาใหญ่ พ.ศ. 2545
 • เถ้าแก่มือโปร พ.ศ. 2544

วิทยากรรับเชิญ แก้

ห้วข้อคุณธรรมจริยธรรม การตลาด โฆษณาประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต ให้กับ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และสถาบันการศึกษา ภายในประเทศและต่างประเทศ

อ้างอิง แก้

 1. "ประวัติของดนัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-07. สืบค้นเมื่อ 2011-09-07.