ดนตรีเชมเบอร์ (อังกฤษ: chamber music) หมายถึง ดนตรีจากวงดนตรีขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับบรรเลงในห้อง เป็นดนตรีที่มีผู้บรรเลงน้อยคนตั้งแต่ 2–3 คน หรืออย่างมาก 5–9 คน เพลงที่ใช้สำหรับวงดนตรีเชมเบอร์มักจะเป็นเพลงบรรเลง (instrumental music)

วงดนตรีเชมเบอร์ แก้

นิยมใช้บรรเลงที่ห้องโถงที่ไม่ใหญ่มากนักมีชื่อเรียกตามแบบต่าง ๆ กันออกไปตามจำนวนผู้บรรเลงดังนี้

  1. วงกลุ่มสอง (duo) มีผู้แสดงจำนวน 2 คน เช่น ผู้เล่นไวโอลิน 2 คน นักร้อง 2 คน หรือ กีตาร์ 1 คน กับขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 1 คน
  2. วงกลุ่มสาม (trio) มีผู้แสดงจำนวน 3 คน เช่น ผู้เล่นไวโอลิน 2 คน วิโอลา 1 คน หรือ นักร้องประสานเสียง 3 คน
  3. วงกลุ่มสี่ (quartet) มีผู้แสดงจำนวน 4 คน เช่น เครื่องสาย 4 ชิ้น คือผู้เล่นไวโอลิน 2 คน วิโอลา 1 คน และ เชลโล 1 คน
  4. วงกลุ่มห้า (quintet) มีผู้แสดงจำนวน 5 คน เช่น วงเครื่องเป่าทองเหลือง 5 ชิ้น คือ ผู้เล่นทรัมป็ด 2 คน ฮอร์น 1 คน ทรอมโบน 1 คน ทูบา 1 คน
  5. วงกลุ่มหก (sextet) มีผู้แสดงจำนวน 6 คน เช่น นักร้องประสานเสียง 6 คน
  6. วงกลุ่มเจ็ด (septet) มีผู้แสดงจำนวน 7 คน เช่น ผู้เล่นไวโอลิน วิโอลา ฮอร์น คลาริเน็ต บาสซูน เชลโล และดับเบิลเบส อย่างละ 1 คน
  7. วงกลุ่มแปด (octet) มีผู้แสดงจำนวน 8 คน เช่น ประกอบด้วยผู้เล่น ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส คลาริเน็ต บาสซูน ฮอร์น อย่างละ 1 คน
  8. วงกลุ่มเก้า (nonet) มีผู้แสดงจำนวน 9 คน ประกอบด้วยวงสตริงกลุ่มสี่ แล้วเพิ่มฟลูต โอโบ คลาริเน็ต บาสซูน ฮอร์น รวมเป็น 9 คน (เปียโน 1 คน)

เพลงที่ใช้บรรเลงในวงนี้เป็นบทประพันธ์แบบสั้น ๆ ต้องการแสดงความโดดเด่น เทคนิคต่าง ๆ ในการบรรเลงและการประสานเสียงของเครื่องดนตรีที่บรรเลงร่วมกัน ส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเป็นสำคัญ