ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ

นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ (ชื่อเล่น: บ็อบบี้)[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้า ส.ส.ประชาธิปัตย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550

ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 (43 ปี)
จังหวัดยโสธร ประเทศไทย
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519[2] เป็นบุตรสาวของนายรัชชัย ศรีลาภ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร พรรคประชาธิปัตย์ กับนางทองใบ ศรีลาภ[3] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเกริก

การทำงานการเมืองแก้ไข

ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ เริ่มทำงานการเมืองโดยการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ส.อบจ.) ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 จึงได้เข้าสู่งานการเมืองระดับชาติ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยโสธร เขตเลือกตั้งที่ 1 ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้า ส.ส.ของพรรประชาธิปัตย์ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อภิวัฒน์ เงินหมื่น วุฒิพงษ์ นามบุตร ศุภชัย ศรีหล้า อิสสระ สมชัย และณิรัฐกานต์ ศรีลาภ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข