ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม นักเขียนสารคดีแนวประวัติศาสตร์ และราชบัณฑิตประเภทประวัติศาสตร์[1] และ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร (ส.ส.พระนคร) กับกรุงเทพมหานคร (ส.ส.กรุงเทพมหานคร) พรรคประชาธิปัตย์ รวม 4 สมัย

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม

เกิด24 มีนาคม พ.ศ. 2461
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
เสียชีวิต3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (85 ปี)
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อาชีพนักการเมือง, กวี และ นักเขียน
สัญชาติไทย

ประวัติ

แก้

ณัฐวุฒิ เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2461[2][3] ที่บ้านน้ำโอ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนสุดท้องในบรรดาบุตรทั้งหมด 4 คน ของรัง เกื้อหนุน ผู้เป็นบิดา และสาย สุทธิสงคราม ผู้เป็นมารดา

เมื่อวัยเด็กได้เริ่มเรียนหนังสือ ก.ข. และมโนจากบิดา[2] เมื่ออายุได้ 8 ปีเศษ นายรังผู้เป็นบิดาถึงแก่กรรมลง จึงได้เรียนหนังสือขอม และหนังสือไทยกับพระอาจารย์ยอด วัดโรง ต่อมาปี พ.ศ. 2471 ได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาล ต.บ้านโรง จนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 3 และเรียนต่อที่โรงเรียนธัญญะเจริญ โรงเรียนประจำอำเภอระโนด จนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2475 และเรียนต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ระหว่างเรียนนั้น ณัฐวุฒิ มีความตั้งใจจะเขียนหนังสือชีวประวัติของคนไทย โดยกล่าวไว้ว่า[4]

เรื่องเขียนหนังสือชีวประวัติคนไทยนั้น ได้ตั้งใจและคิดมาตั้งแต่เด็ก เพราะได้อ่านแต่ชีวประวัติของชาวต่างประเทศแทบทั้งสิ้น เหมือนกับเมืองไทยไม่มีคนดี ไม่มีวีรบุรุษ มหาบุรุษ จึงไม่มีหนังสือชีวประวัติท่านเหล่านั้น

เมื่อ พ.ศ. 2480 ได้เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพฯ สอบได้เป็นนักเรียนเตรียม ม.ธ.ก. (รุ่นแรก) และสอบมัธยมศึกษาปีที่ 8 ได้ด้วย[5] จึงได้ลาออกจากแผนกเตรียมปริญญามาเรียนกฎหมายจนจบชั้นปริญญาตรีจากนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2487[2]

ชีวิตครอบครัว สมรสกับ ประจบ รัตนวิเชียร มีบุตรชายหญิงอย่างละหนึ่งคน

ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจและหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546[6] [7] สิริอายุรวม 86 ปี

การทำงาน

แก้

ณัฐวุฒิ ประกอบอาชีพเป็นทนายความ ประจำสำนักงานกฎหมายเสนีย์อรรถการีย์ และสำนักงานกฎหมายศิริธรรม และรับราชการเป็นข้าราชการชั้นตรี ในกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

งานการเมือง

แก้

ในทางการเมือง ถือเป็นสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคเบื้องต้นก่อตั้งพรรค ด้วยการเป็นกรรมการบริหารและบรรณารักษ์ ดูแลงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ของพรรคเป็นคนแรก รวมถึงเป็นทนายความว่าความให้พรรคประชาธิปัตย์ จากการถูกฟ้องจาก ผัน สุขสำราญ ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2501 ซึ่งถือเป็นคดีความครั้งแรกของทางพรรคด้วย

ณัฐวุฒิ ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกในจังหวัดพระนคร เมื่อการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ครั้งแรก แต่ไม่ได้รับการเลือกตั้ง โดยได้คะแนนมาทั้งหมด 75,784 คะแนน เป็นลำดับที่ 14 (จากทั้งหมด 9 ลำดับ) และได้รับการเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งซ่อมแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2501 พร้อมกับสมาชิกพรรครุ่นเดียวกัน เช่น เล็ก นานา, สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์, พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ เป็นต้น

จากนั้นได้ดำรงตำแหน่งเทศมนตรีนครกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2511 และเป็น ส.ส.พระนคร อีกครั้ง ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 และเป็น ส.ส.กรุงเทพมหานคร 2 สมัย ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 และพ.ศ. 2519

เขาเคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[8]

ผลงาน

แก้

นอกจากงานการเมืองแล้ว ณัฐวุฒิยังเป็นนักเขียนสารคดีแนวประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศมากมาย รวมถึงชีวประวัติบุคคลสำคัญต่าง ๆ ด้วย เช่น พระประวัติและนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (พ.ศ. 2505), ผู้สร้างวรรณกรรม (พ.ศ. 2520), นายควง อภัยวงศ์ กับ พรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2522), ในหลวงอานันท์ (พ.ศ. 2522) เป็นต้น และได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นราชบัณฑิต ประเภทประวัติศาสตร์

ผลงานส่วนใหญ่ของ ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม จำกัดเฉพาะในแวดวงสถาบันกษัตริย์และกลุ่มชนชั้นปกครอง[2] มีการสอดแทรกคำวิพากษ์วิจารญ์และตั้งสมมุติฐานจากหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองประกอบตามสมควร และมีแนวความคิดจากอิทธิพลปรัชญาประวัติศาสตร์ของพงศาวดารและประวัติศาสตร์สมัยใหม่ (ความรู้สึกชาตินิยม) ร่วมกัน เช่น ชีวประวัติของเจ้าพระยาส่วนใหญ่ ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม ใช้พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นหลักในการค้นคว้าเรียบเรียงงานเขียนของเขา[9] และใช้เอกสารจากผู้แต่งท่านอื่น ๆ หลายท่าน ผลงานที่สำคัญของณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม เช่น[2]

ประเภทชีวประวัติบุคคล

แก้
 • สมเด็จพระนางเรือล่ม
 • บุรุษอาชาไนย และพระเกียรติประวัติ ร.๔
 • สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ อัครเสนาบดี ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑-๒
 • สามจอมพล
 • ชีวิตและเกียรติคุณ แห่งพระอาจารย์ ลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม สมุทรปราการ
 • พระประวัติและพระนิพนธ์ สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
 • พระประวัติและงานสำคัญของจอมพล กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
 • สามเจ้าพระยา
 • จอมพล จอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
 • ๒๙ เจ้าพระยา (ฉบับพิศดาร)
 • โอรสลับพระเจ้าตาก
 • ๒๗ เจ้าพระยา
 • เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี (ท้วม บุนนาค)
 • กษัตริย์วังหน้า
 • พระประวัติและงานสำคัญของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
 • พระบรมราชินี กรุงรัตนโกสินทร์
 • สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กรุงรัตนโกสินทร์
 • ชีวประวัติ เจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ (ฉบับย่อ)
 • ชีวิตและงานกวีนิพนธ์ของคุณพุ่ม จินตกวีสตรี
 • พระประวัติและงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
 • ใครเป็นใคร ในพรรคประชาธิปัตย์ (อัตชีวประวัติ)
 • ผู้สร้างวรรณกรรม
 • นายควง อภัยวงศ์ กับพรรคประชาธิปัตย์
 • ในหลวงอานันท์
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ถวายชีวิตรักษาแผ่นดินอีสาน

ประเภทสารคดี ตำนาน และประวัติพระพุทธรูป

แก้
 • พระบัวเข็มในประเทศไทย
 • พระพุทธไพรีพินาศ
 • ประวัติพระบัวเข็มองสรภาณธุรส (เป้า) พระพิมพ์ พระกริ่ง ๕ ภาค
 • ประวัติ ๓ คณาจารย์
 • ปูชนียวัตถุสถานของไทย

ประเภทฉันทลักษณ์และวรรณดคี

แก้
 • วรรณกรรมปักษ์ใต้
 • โคลงนิราศนครสวรรค์
 • พระลอคำกลอนกับชีวิตและงานวรรณกรรม ของ นายร้อยเอก หลวงทวยหาญรักษา (เพิ่ม)

ประเภทบทความประกอบหนังสือ

แก้
 • สารากร เล่ม 1-5
 • ชีวิตในประวัติศาสตร์
 • สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แดนดอกพยอมไพร
 • กรรมลิขิต
 • การค้าของไทย สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งกรุงศรีอยุธยา
 • เจ้าพระยาและสมเด็จเจ้าพระยาบางท่านในสกุลบุนนาค

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. ท่านเขียนประวัติชีวิตของข้าพเจ้า ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม ราชบัณฑิตในประเภทประวัติศาสตร์. กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2526. 156 หน้า.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 ณัฏฐวดี ชนะชัย. (2524). "งานเขียนทางประวัติศาสตร์ของณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม," ใน วารสารธรรมศาสตร์ 10(2): 41-57.
 3. ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. (2519, 24 มีนาคม). ใครเป็นใครในพรรคประชาธิปัตย์ (บทความอัตชีวประวัติ) และบทสัมภาษณ์ของณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. พิมพ์แจกเมื่ออายุครบ 53 ปีบริบูรณ์.
 4. ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. "คำนำ," ใน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เล่ม 1. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คสุ์, 2551. หน้า 7. ISBN 978-974-34157-77
 5. ใหม่ รักหมู่. บันทึก ๒๕ นักการเมือง. กรุงเทพฯ : นพรัตน์, 2522.
 6. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
 7. นายควง อภัยวงศ์ กับ พรรคประชาธิปัตย์ โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม พ.ศ. 2522
 8. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
 9. ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม. "คำนำ," ใน ๒๙ เจ้าพระยา (ฉบับพิศดาร). พระนคร : ม.ป.ท., 2509. 996 หน้า.
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๔๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๘, ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์[ลิงก์เสีย], เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๑๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐๑๓, ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้