ณัฐภัทร ตันตรามาตย์

ณัฐภัทร ตันตรามาตย์ (อังกฤษ: Nattapat Tantramart; ชื่อเล่น: ร็อค) เกิดวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2538 นักเทควันโดชายทีมชาติไทย[2] เจ้าของเหรียญทองแดงจากกีฬาเทควันโด รุ่นไม่เกิน 87 กก.ชาย ในการแข่งขัน "เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17" ที่ประเทศเกาหลีใต้ เหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด รายการ "โคเรีย โอเพ่น 2011" รุ่นไม่เกิน 73 กก.ชาย ที่ประเทศเกาหลีใต้ เหรียญทองจากกีฬาเทควันโด รุ่นไม่เกิน 80 กก.ชาย ในการแข่งขัน "ซีเกมส์ ครั้งที่ 26" ที่ประเทศอินโดนีเซีย และเหรียญทองจากกีฬาเทควันโด รุ่นมากกว่า 87 กก.ชาย ในการแข่งขัน "ซีเกมส์ ครั้งที่ 30" ที่ประเทศฟิลิปปินส์[3]

ณัฐภัทร ตันตรามาตย์
ณัฐภัทร ตันตรามาตย์ นักเทควันโดชายทีมชาติไทย
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อเล่นร็อค
วันเกิด3 เมษายน พ.ศ. 2538 (24 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ส่วนสูง192 ซม.
กีฬา
กีฬาเทควันโด
ผู้ฝึกสอนชเว ยองซอก[1]

ประวัติแก้ไข

ณัฐภัทรสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นนักกีฬาเทควันโดจากจังหวัดนนทบุรี เคยมีผลงานการแข่งขันเทควันโดในระดับประเทศ เช่น เหรียญทองจากการแข่งขัน รายการ "GH BANK" เทควันโด ยุวชน - เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554 รุ่นไม่เกิน 78 กก.ชาย[4] เหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 73 กก.ชาย "กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27" หรือ "อุตรดิตถ์เกมส์" เหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด รุ่นไม่เกิน 78 กก.ชาย "กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28" หรือ "ภูเก็ตเกมส์" และเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด รุ่นมากกว่า 87 กก.ชาย "กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41" หรือ "เชียงใหม่เกมส์"

นักกีฬาเทควันโดรุ่นเยาวชนแก้ไข

พ.ศ. 2554แก้ไข

ในปี 2554 ณัฐภัทรเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ "โคเรีย โอเพ่น 2011" ที่เมืองชุนชอน ประเทศเกาหลีใต้ คว้าเหรียญทอง รุ่นไม่เกิน 73 กก.ชาย โดยเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย จำนวน 16 คน แบ่งเป็นเยาวชนหญิง จำนวน 7 คน ประกอบด้วย พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ แพรวพรรณ วรรณโอสถ ภิญญาพัชญ์ ไชยพงศ์จรัญ คันธรัตน์ หนูราม ธนาภา แซ่เล้า วรวงษ์ พงษ์พานิช ภัทธิรา ดวงสิงห์ แบ่งเป็นเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ธนาภัทร รัตนเสวก สุทธิศักดิ์ จานทอง คฤพล เอี่ยมศรี อัครินทร์ กิจวิจารณ์ ดนุนัย ราชวงษา พัชระ สมจริง พีระเทพ ศิลาอ่อน แบ่งเป็นรุ่นประชาชน จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ปรัชญา บูรพนาวิบูลย์ สรวิศ เลาหนิมิต[5]

เข้าร่วมการแข่งขัน "ซีเกมส์ ครั้งที่ 26" ที่ประเทศอินโดนีเซีย คว้าเหรียญทอง รุ่นไม่เกิน 80 กก.ชาย ซึ่งเป็นการแข่งขันซีเกมส์ครั้งแรก โดยเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย จำนวน 11 คน ประกอบด้วย บุตรี เผือดผ่อง รุ่นไม่เกิน 46 กก.หญิง ภิญญาพัชญ์ ไชยพงศ์จรัญ รุ่นไม่เกิน 49 กก.หญิง สริตา ผ่องศรี รุ่นไม่เกิน 53 กก.หญิง วรวงษ์ พงษ์พานิช รุ่นไม่เกิน 57 กก.หญิง รัชชา พรอนันตศาสน์ รุ่นไม่เกิน 62 กก.หญิง ธัญนันท์ เปรมแหวว รุ่นไม่เกิน 67 กก.หญิง ชัชวาล ขาวละออ รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย เจียรณัฏฐ์ นาคะวิโรจน์ รุ่นไม่เกิน 58 กก.ชาย เป็นเอก การะเกตุ รุ่นไม่เกิน 63 กก.ชาย กองพล คุ้มครอง รุ่นไม่เกิน 68 กก.ชาย พีระเทพ ศิลาอ่อน รุ่นไม่เกิน 74 กก.ชาย[6]

พ.ศ. 2555แก้ไข

ในปี 2555 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ "เทรลเลบอร์ก โอเพ่น 2012" ที่ประเทศสวีเดน คว้าเหรียญเงิน รุ่นมากกว่า 78 กก.ชาย โดยเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย จำนวน 7 คน แบ่งเป็นรุ่นเยาวชน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ภิญญาพัชญ์ ไชยพงศ์จรัญ คฤพล เอี่ยมศรี แบ่งเป็นรุ่นประชาชน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย ศิริพร บวบสด วรวงษ์ พงษ์พานิช พีระเทพ ศิลาอ่อน ปรัชญา บูรพนาวิบูลย์[7]

เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก รายการ "WTF World Junior Taekwondo Championships 2012" รุ่นไม่เกิน 78 กก.ชาย ที่เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยรุ่นเยาวชน จำนวน 16 คน แบ่งเป็นเยาวชนหญิง จำนวน 9 คน ประกอบด้วย สันฐิกานต์ จันทรมณี พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ภิญญาพัชญ์ ไชยพงศ์จรัญ สุชาดา กาญจนจิตติ พรรณนภา หาญสุจินต์ ธนาภา แซ่เล้า รัชนีพร เงินบำรุง ปภาภัทร จันทร์เกตุ กาญจนา สุขีวาส แบ่งเป็นเยาวชนชาย จำนวน 7 คน ประกอบด้วย รามณรงค์ เสวกวิหารี พีรพัฒน์ เกียรติกมลวงศ์ สุทธิศักดิ์ จานทอง คฤพล เอี่ยมศรี ติณณภพ ผดุงธรรม ดนุนัย ราชวงษา เชษฐรพี ต่างใจ[8] ต่อมาเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย รายการ "Asian Junior Taekwondo Championships 2012" ที่เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม คว้าเหรียญทองแดง รุ่นมากกว่า 78 กก.ชาย[9] และเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด รายการ "โคเรีย โอเพ่น 2012" ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ คว้าเหรียญทองแดง รุ่นไม่เกิน 78 กก.ชาย

นักกีฬาเทควันโดรุ่นประชาชนแก้ไข

พ.ศ. 2556แก้ไข

ในปี 2556 ณัฐภัทรเข้าร่วมการแข่งขัน "ซีเกมส์ ครั้งที่ 27" ที่ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเล่นในรุ่นไม่เกิน 87 กก.ชาย และคว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันครั้งนี้ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย จำนวน 11 คน ประกอบด้วย พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รุ่นไม่เกิน 46 กก.หญิง พรรณนภา หาญสุจินต์ รุ่นไม่เกิน 49 กก.หญิง สริตา ผ่องศรี รุ่นไม่เกิน 53 กก.หญิง วรวงษ์ พงษ์พานิช รุ่นไม่เกิน 57 กก.หญิง รังสิญา นิสัยสม รุ่นไม่เกิน 62 กก.หญิง คาสซานดร้า ฮาลเลอร์ รุ่นไม่เกิน 67 กก.หญิง รามณรงค์ เสวกวิหารี รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย ณัฐวีร์ กล่อมพงษ์ รุ่นไม่เกิน 58 กก.ชาย ศรศาสตร์ พูลพงษ์ รุ่นไม่เกิน 63 กก.ชาย เชษฐรพี ต่างใจ รุ่นไม่เกิน 68 กก.ชาย พีระเทพ ศิลาอ่อน รุ่นไม่เกิน 74 กก.ชาย[10]

พ.ศ. 2557แก้ไข

ในปี 2557 เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย รายการ "Asian Taekwondo Championships 2014" รุ่นไม่เกิน 80 กก.ชาย ที่เมืองทาชเคนต์ ประเทศอุซเบกิสถาน โดยเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย จำนวน 11 คน ประกอบด้วย พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ รุ่นไม่เกิน 46 กก.หญิง ชนาธิป ซ้อนขำ รุ่นไม่เกิน 49 กก.หญิง สริตา ผ่องศรี รุ่นไม่เกิน 53 กก.หญิง รังสิญา นิสัยสม รุ่นไม่เกิน 57 กก.หญิง รุ่งรวี ขุระสะ รุ่นไม่เกิน 62 กก.หญิง คาสซานดร้า ฮาลเลอร์ รุ่นไม่เกิน 67 กก.หญิง เจียรณัฏฐ์ นาคะวิโรจน์ รุ่นไม่เกิน 54 กก.ชาย เป็นเอก การะเกตุ รุ่นไม่เกิน 58 กก.ชาย อัครินทร์ กิจวิจารณ์ รุ่นไม่เกิน 63 กก.ชาย เชษฐรพี ต่างใจ รุ่นไม่เกิน 68 กก.ชาย พีระเทพ ศิลาอ่อน รุ่นไม่เกิน 74 กก.ชาย[11]

เข้าร่วมการแข่งขัน "เทควันโดชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 13" ที่เมืองฮูฮอต สาธารณรัฐประชาชนจีน คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ทีมชาย ร่วมกับอนิรุทธิ์ ชื่นเจริญ ศรศาสตร์ พูลพงษ์ อวิษฐ์ ปุ๋ยสาลี[12]

สำหรับการแข่งขันเทควันโดในอินชอนเกมส์ หรือ "เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 17" ที่ประเทศเกาหลีใต้ รอบ 8 คน ณัฐภัทรชนะคะแนนนักกีฬาจากคาซัคสถาน 10-1 รอบรองชนะเลิศ พ่ายคะแนนนักกีฬาจากจีน 9-11 คว้าเหรียญทองแดง รุ่นไม่เกิน 87 กก.ชาย[13] และเข้าร่วมการแข่งขัน "เทควันโดไทยแลนด์โอเพ่น 2014" หรือ G1 รุ่นไม่เกิน 87 กก.ชาย รอบแรกชนะคะแนนโมฮาเหม็ด อัสซา นักกีฬาจากออสเตรเลีย รอบสองพ่ายคะแนนสมาอิล ดุยเซเบ นักกีฬาจากคาซัคสถาน 14-13 คว้าเหรียญทองแดงให้กับเทควันโดทีมชาติไทย[14]

พ.ศ. 2561แก้ไข

ในปี 2561 ณัฐภัทรได้กลับมาเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยอีกครั้ง โดยเข้าร่วมการแข่งขัน "Malaysia Open Championship 2018" ที่เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย และสามารถคว้าเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ รุ่นไม่เกิน 87 กก.ชาย มาครองได้สำเร็จ[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "โค้ชเช" พอใจฟอร์มเด็กใหม่ ชี้เสียเปรียบรูปร่าง
 2. Nattapat Tantramart - Taekwondo Data
 3. เตะสนั่นฟิลิปปินส์ ทัพเทควันโดไทยคว้า 2 ทอง
 4. สรุปผลการแข่งขัน GH Bank ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2554
 5. จอมเตะไทยส่งท้าย 2 ทอง เทควันโดโคเรียโอเพ่น
 6. จอมเตะไทยอหังการ โกยเรียบ 4 ทองซีเกมส์
 7. ณัฐภัทรคว้าเงินปิดท้ายเทควันโดที่สวีเดน
 8. จอมเตะยช.ไทย 17 ชีวิต ลัดฟ้าบุกอียิปต์แล้ว
 9. ไทยคว้า 2 ทองแดง ซิวที่ 5 ปิดท้ายเทควันโดยช.เอเชีย
 10. ตบสาวย้ำแค้นญวนซิวทอง เทควันโดเก็บอีก 1 ทอง
 11. เทควันโดไทยพร้อมบู๊ศึกชิงแชมป์อช.ที่อุซเบฯ
 12. จอมเตะสาวไทยดับโสมซิวแชมป์ม.โลก
 13. ชนาธิปเทควันโดสาวคว่ำจีนคว้าทอง ณัฐภัทรซิว 1 ทองแดง
 14. ทัพไทยซิว 9 ทอง ปิดฉากเทควันโดไทยแลนด์โอเพ่น
 15. จอมเตะไทยผลงานสุดเจ๋ง เก็บ 3 ทอง ศึกมาเลเซียโอเพ่น
 16. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๕
 17. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗