ณรงค์ ยุทธวงศ์

พลเอก[1] พลเรือเอก[2] พลอากาศเอก[1] ณรงค์ ยุทธวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด[3] อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ[4] อดีตราชองครักษ์พิเศษ[5] เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 ที่จังหวัดพระนคร เป็นบุตรของพันเอกสรรค์ และนางระเบียบ ยุทธวงศ์ จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบียล และโรงเรียนนายเรือ เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นนายทหารประจำเรือและใช้ชีวิตรับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ในเรือร่วม 20 ปี ซี่งได้รับการเลื่อนชั้นยศและตำแหน่งตามลำดับ ตำแหน่งสำคัญของการรับราชการ อาทิ ผู้บังคับการเรือหลวงภูเก็ต (ลำเก่า), ผู้บังคับการเรือหลวงประแส, ผู้บังคับการเรือหลวงมกุฎราชกุมาร, ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2, ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ, รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยได้รับพระราชทานยศในอัตราจอมพล ชั้นยศ พลเอก พลเรือเอก และพลอากาศเอก นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิกุลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นองครักษ์เวร และตุลาการศาลทหารสูงสุด ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว ตำแหน่งสำคัญที่เคยดำรงตำแหน่งหลังเกษียณอายุราชการ คือ ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สมาชิกวุฒิสภา และ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 30 กันยายน พ.ศ. 2545
ก่อนหน้า พลเอก สำเภา ชูศรี
ถัดไป พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2541 – 30 กันยายน พ.ศ. 2543
ก่อนหน้า พลเรือเอก นิตย์ ศรีสมวงษ์
ถัดไป พลเรือเอก ชัย สุวรรณภาพ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 (81 ปี)
คู่สมรส คุณหญิง พันทิพา ยุทธวงศ์
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้  ไทย
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

การศึกษาแก้ไข

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนนายเรือ, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปรอ.388

ครอบครัวแก้ไข

พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ เป็นบุตรของ พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์ และ นางระเบียบ ยุทธวงศ์ (อึ้งภากรณ์) มีพี่น้องร่วมครรภ์มารดา รวม 4 คน ได้แก่ พลเรือตรี สุระ ยุทธวงศ์ พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ ศาตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ แพทย์หญิง กิติมา ยุทธวงศ์ แต่เนื่องจาก พันเอก สรรค์ ยุทธวงศ์ ซึ่งเป็นบิดา ได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเล็ก นางระเบียบ ยุทธวงศ์ ซึ่งเป็นมารดา จึงต้องรับภาระในการเลี้ยงดูท่านและพี่น้องแต่เพียงลำพัง โดย ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้เป็นลุง (พี่ชายนางระเบียบ) เป็นผู้สนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด

พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์ สมรสกับ คุณหญิง พันทิพา ยุทธวงศ์ (มากสมบูรณ์) มีบุตร-ธิดา 3 คน คือ นางบัญจรัตน์ สุหฤทดำรง นางพิจิณา วาสนะสมสิทธิ์ และ นาวาเอก พันณรงค์ ยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

ตำแหน่งที่สำคัญทางทหารในอดีตแก้ไข

 • ผู้บังคับการ เรือหลวงภูเก็ต (ลำเก่า)
 • ผู้บังคับการ เรือหลวงประแส
 • ผู้บังคับการ เรือหลวงมกุฎราชกุมาร
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารเรือ
 • นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • เจ้ากรมข่าวทหารเรือ
 • ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2
 • ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายการข่าว
 • ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 • ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 พระราชทานยศทหาร พลเอก และ พลอากาศเอก ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2544
 2. "พระราชทานยศทหารชั้นนายพล พลเรือเอก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2541" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-06-07. สืบค้นเมื่อ 2020-03-17.
 3. ให้นายทหารรับราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ครั้งที่ 1 หน้า 8
 4. ให้นายทหารรับราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1 หน้า 31
 5. ให้นายทหารสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์พิเศษ หน้าที่ 27
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๓, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๑๓, ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๙๒ ตอนที่ ๑๕๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๖, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๘๐, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๘, ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔