เปิดเมนูหลัก

พลโท พลตำรวจโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ (เกิด 3 กันยายน 2501) นายทหารราชองครักษ์,หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ อดีตนายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และอดีตนายตำรวจราชสำนัก

ฐิติราช หนองหารพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ดำรงตำแหน่ง
7 เมษายน 2558 – 28 กันยายน 2561
ก่อนหน้า พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์
ถัดไป พลตำรวจตรี สุทิน ทรัพย์พ่วง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 กันยายน พ.ศ. 2501 (60 ปี)
คู่สมรส รศ. ทพญ. ดร. ภฑิตา ภูริเดช หนองหารพิทักษ์
ศิษย์เก่า โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 34 (นรต. 34)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าเป็นทหาร
ยศ RTP OF-8 (Police Lieutenant General).svg พลตำรวจโท(2558-2561)
RTA OF-8 (Lieutenant General).svg พลโท(2561-ปัจจุบัน)

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

พลตำรวจโทฐิติราชเกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2501 มีชื่อเล่นว่า หมู ทำให้บรรดานักข่าวมักเรียกว่า บิ๊กหมู

พลตำรวจโทฐิติราชจบการศึกษาระดับมัธยมจาก โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 34 และปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ รศ. ทพญ. ดร. ภฑิตา ภูริเดช หนองหารพิทักษ์

การทำงานแก้ไข

พลตำรวจโทฐิติราชเริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีจากนั้นจึงได้ก้าวหน้าในหน้าที่ขึ้นมาตามลำดับ

กระทั่งวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 พลตำรวจโทฐิติราชขณะมียศเป็น พลตำรวจตรี และมีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแทน พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งและให้พ้นจากราชการเนื่องจากกระทำผิดวินัยร้ายแรงและได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 [1]พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลตำรวจโท ในวันเดียวกัน [2]

ต่อมาในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งพลตำรวจโทฐิติราชให้ดำรงตำแหน่งนายตำรวจราชสำนักโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนปีเดียวกัน [3]

จากนั้นในวันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้โอนย้ายพลตำรวจโทฐิติราชมาเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายนายทหารสัญญาบัตรตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ พร้อมกับรับพระราชทานยศ พลโท โดยให้มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 [4]

นอกจากนี้ในวันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลโทฐิติราชรับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งนายทหารราชองครักษ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 [5]

นอกจากนี้ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พลโทฐิติราชรับราชการสนองพระเดชพระคุณในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) โดยให้มีผลตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป [6]

ตำแหน่งหน้าที่พิเศษแก้ไข

  • นายตำรวจราชสำนัก
  • นายทหารราชองครักษ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

รายการอ้างอิงแก้ไข