ฐานันดรที่สี่

ฐานันดรที่สี่ หมายถึง สื่อและสื่อข่าวที่มีความสามารถอย่างชัดเจนในการแก้ต่างและมีความสามารถโดยปริยายในการวางกรอบประเด็นทางการเมือง ทั้งนี้ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองอย่างเป็นทางการ แต่มีอิทธิพลทางสังคมโดยอ้อมอย่างสำคัญ[1]

ที่มาแก้ไข

Thomas Carlyle ระบุว่าคำนี้มีที่มาจากเอ็ดมันด์ เบิร์ก ซึ่งกล่าวในการอภิปรายของรัฐสภาใน ค.ศ. 1787 ในการรายงานข่าวสภาสามัญชน[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "fourth estate". Dictionary.com Unabridged. Random House. สืบค้นเมื่อ Jun 28, 2017.
  2. Schultz, Julianne (1998). Reviving the fourth estate. Cambridge, England: Cambridge University Press. p. 49. ISBN 978-0-521-62970-6.