ฌีรงแด็ง

ฝ่ายทางการเมือง

ฌีรงแด็ง (ฝรั่งเศส: Girondin) เป็นสมาชิกกลุ่มทางการเมืองแบบหลวม ๆ กลุ่มหนึ่งในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสมัชชานิติบัญญัติและที่ประชุมใหญ่แห่งชาติในช่วงปี ค.ศ. 1791 ถึง ค.ศ. 1793 แม้ว่าบรรดาฌีรงแด็งจะถือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฌากอแบ็ง (Jacobin) แต่ก็ไม่ใช่ว่าฌีรงแด็งทุกคนจะเป็นสมาชิกของสโมสรฌากอแบ็ง

ฌีรงแด็ง
ผู้นำมาร์กีเดอกงดอร์แซ,
ฌ็อง-มารี รอล็อง,
ฌัก ปีแยร์ บรีโซ
ก่อตั้งค.ศ. 1791
ถูกยุบค.ศ. 1793
ที่ทำการบอร์โด, จังหวัดฌีรงด์
หนังสือพิมพ์Patriote français
Le Courrier de Provence
La chronique de Paris
อุดมการณ์เสรีอนุรักษนิยม
การเลิกทาส[1]
สาธารณรัฐนิยม[2]
จุดยืนฝ่ายกลาง-ขวา[3][4]
การเมืองฝรั่งเศส
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในตอนแรกบรรดาฌีรงแด็งรณรงค์เรียกร้องให้มีการล้มเลิกระบอบกษัตริย์ แต่ต่อมาก็ไม่เห็นด้วยกับกระแสการปฏิวัติและเห็นว่าอาจใช้กษัตริย์เป็นหุ่นเชิดได้เพื่อเลี่ยงการลุกฮือของฝ่ายนิยมกษัตริย์ จึงทำให้ขัดแย้งกับฝ่ายลามงตาญ (La Montagne) อันเป็นฝ่ายซ้ายจัดในสโมสรฌากอแบ็งซึ่งสนับสนุนการปฏิวัติและต้องการถอนรากถอนโคนระบอบกษัตริย์ ความขัดแย้งนี้นำมาซึ่งการกวาดล้างบรรดาฌีรงแด็งโดยฝ่ายลามงตาญในปี ค.ศ. 1793 ผู้นำและสมาชิกฌีรงแด็งจำนวนมากถูกประหารด้วยกิโยตีน เป็นจุดเริ่มต้นสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัวในฝรั่งเศสซึ่งถูกปกครองโดยมักซีมีเลียง รอแบ็สปีแยร์

หลังรอแบ็สปีแยร์สิ้นอำนาจและถูกจับประหารชีวิตในปี ค.ศ. 1794 บรรดาฌีรงแด็งก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณโดยสภาให้เป็น "ผู้พลีชีพเพื่อเสรีภาพ"[5] มีการสร้างอนุสาวรีย์ฌีรงแด็งไว้ที่เมืองบอร์โดเพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงบรรดาผู้แทนฝ่ายฌีรงแด็งที่ตกเป็นเหยื่อในสมัยแห่งความน่าสะพรึงกลัว[6]

อ้างอิง

แก้
  1. David Barry Gaspar; David Patrick Geggus (1997). A Turbulent Time: The French Revolution and the Greater Caribbean. Indiana University Press. p. 262.
  2. "Girondin". Encyclopædia Britannica.
  3. Jennifer Llewellyn; Steve Thompson (2015). "The Girondins and Montagnards". Alpha History.
  4. Fremont-Barnes, p. 867.
  5. Domingo Faustino Sarmiento (2005). Recollections of a Provincial Past. Oxford UP. p. 274.
  6. Monument aux Girondins https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_Girondins