ฌาน เดเวรอ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: Jeanne d'Évreux; ค.ศ. 1310 - 4 มีนาคม ค.ศ. 1371) เป็นพระราชินีแห่งฝรั่งเศสและนาวาร์ และพระอัครมเหสีองค์ที่สามในพระเจ้าชาร์ลที่ 4 แห่งฝรั่งเศส ระหว่างค.ศ. 1325 ถึง ค.ศ. 1328 มารีผู้ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1310 เป็นธิดาของหลุยส์แห่งเอเวรอ (ผู้เป็นพระปิตุลาของพระเจ้าชาร์ล) กับ มาร์กาเรตแห่งอาร์ตัว เนื่องจากทั้งสองพระองค์เป็นพระญาติกัน การสมรสจึงต้องทำการขออนุญาตจากพระสันตะปาปาก่อน เมื่อได้รับการอนุญาตจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 22 ทั้งสองพระองค์จึงทรงสมรสได้ ฌานและพระเจ้าชาร์ลไม่มีพระราชโอรสด้วยกันทำให้ราชวงศ์กาเปเซียงต้องมาสิ้นสุดลง แต่มีพระราชธิดาสามพระองค์ คือ ฌาน, มารี และบล็องช์แห่งฝรั่งเศส ดัชเชสแห่งออร์เลอ็อง

ฌาน เดเวรอ
สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
Jeanne d'Évreux mini.jpg

พระนาม ฌาน เดเวรอ สมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
ราชวงศ์ เอเวรอ, กาแป
ทรงราชย์ ค.ศ. 1325 - 1328
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ ค.ศ. 1310
สิ้นพระชนม์ 4 มีนาคม ค.ศ. 1371
พระบิดา หลุยส์แห่งเอเวรอ
พระมารดา มาร์กาเรตแห่งอาร์ตัว
พระสวามี พระเจ้าชาร์ลที่ 4 แห่งฝรั่งเศส
พระโอรส/ธิดา บล็องช์แห่งฝรั่งเศส ดัชเชสแห่งออร์เลอ็อง

สมบัติสองชิ้นของฌานที่ยังมีเหลืออยู่คือหนังสือสวดมนต์และประติมากรรมพระแม่มารีและพระบุตร หนังสือประจำชั่วโมงของพระองค์ที่เรียกว่า "หนังสือประจำชั่วโมงฌาน เดเวรอ" (Hours of Jeanne d'Evreux) ในปัจจุบันเป็นสมบัติของเดอะคลอยสเตอส์ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน ส่วนประติมากรรมที่สูง 69 เซนติเมตร (กะไหล่เงินและลงยา) ที่ฌานมอบให้แก่มหาวิหารแซ็ง-เดอนีนั้นปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

หนังสือวิจิตรหนังสือประจำชั่วโมงของพระองค์เป็นงานที่จ้างให้ฌ็อง ปูว์แซลทำระหว่าง ค.ศ. 1324 ถึง ค.ศ. 1328 ที่อาจจะเป็นของขวัญจากพระราชสวามี เนื้อหาเป็นบทสวดมนต์ที่จัดเป็นชั่วโมง และอุทิศให้แก่พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 หรือนักบุญหลุยส์ผู้เป็นพระอัยกาของพระองค์

ฌาน เดเวรอสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1371 ที่วังบรี-กงต์-รอแบร์ราว 20 ไมล์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของปารีส พระศพบรรจุไว้ที่มหาวิหารแซ็ง-เดอนี

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข