ฌอร์ฌ เลอกล็องเช

ฌอร์ฌ เลอกล็องเช (ฝรั่งเศส: Georges Leclanché; ค.ศ. 183914 กันยายน ค.ศ. 1882) เป็นวิศวกรไฟฟ้าชาวฝรั่งเศส เกิดที่เมืองปาร์แม็ง เป็นบุตรชายของเลออปอล เลอกล็องเช (Léopold Leclanché) และยูเชนีแห่งวีลเนิฟว์ (Eugenie of Villeneuve) เขาได้รับการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ และเรียนจบจากวิทยาลัยกลางศิลปะและผลิตกรรม (École Centrale des Arts et Manufactures) ในปี ค.ศ. 1860[1] หกปีต่อมา เลอกล็องเชได้ประดิษฐ์แบตเตอรี่ที่เรียกว่า "เซลล์เลอกล็องเช" ซึ่งประกอบไปด้วยขั้วแคโทดที่เป็นคาร์บอน ขั้วแอโนดที่เป็นสังกะสีและสารอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นแอมโมเนียมคลอไรด์ เซลล์ดังกล่าวเป็นต้นแบบของเซลล์แห้งในปัจจุบัน[2]

ฌอร์ฌ เลอกล็องเช
Leclanche.jpg
เกิดค.ศ. 1839
ปาร์แม็ง, ฝรั่งเศส
เสียชีวิต14 กันยายน ค.ศ. 1882
ปารีส, ฝรั่งเศส
สัญชาติฝรั่งเศส
มีชื่อเสียงจากประดิษฐ์เซลล์เลอกล็องเช
อาชีพทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เซลล์เลอกล็องเช

เลอกล็องเชเสียชีวิตที่กรุงปารีส ในปี ค.ศ. 1882

อ้างอิงแก้ไข