ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล

ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล เป็นละครเวที โดย The Musicals Society of Bangkok ดัดแปลงจากบทประพันธ์ชื่อเดียวกัน ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล
กำกับเกรียงศักดิ์ ศิลากอง
เนื้อเรื่องบทประพันธ์เรื่อง ซูสีไทเฮา
ของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
อำนวยการสร้างสุรุจ ทิพากรเสนี
สุดาพิมพ์ โพธิภักติ
นักแสดงนำพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
กานดา วิทยานุภาพยืนยง
สุรุจ ทิพากรเสนี
สุวีระ บุญรอด
ภูดิท ขุนชนะสงคราม
สุดาพิมพ์ โพธิภักติ
ดนตรีประกอบสุรุจ ทิพากรเสนี
บริษัทผู้สร้าง
The Musicals Society of Bangkok
วันฉาย25 เมษายน-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แสดงที่ : เอ็ม เธียเตอร์
จำนวนรอบ : 10 รอบ

นักแสดง แก้