ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ซูสีไทเฮา (แก้ความกำกวม)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล เป็นละครเวที โดย The Musicals Society of Bangkok ดัดแปลงจากบทประพันธ์ชื่อเดียวกัน ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ซูสีไทเฮา เดอะมิวสิคัล
กำกับเกรียงศักดิ์ ศิลากอง
อำนวยการสร้างสุรุจ ทิพากรเสนี
สุดาพิมพ์ โพธิภักติ
เขียนเรื่องบทประพันธ์เรื่อง ซูสีไทเฮา
ของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
นำแสดงพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
กานดา วิทยานุภาพยืนยง
สุรุจ ทิพากรเสนี
สุวีระ บุญรอด
ภูดิท ขุนชนะสงคราม
สุดาพิมพ์ โพธิภักติ
ดนตรีประกอบสุรุจ ทิพากรเสนี
ค่ายThe Musicals Society of Bangkok
ฉาย25 เมษายน-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 แสดงที่ : เอ็ม เธียเตอร์
จำนวนรอบ : 10 รอบ

นักแสดงEdit