ซุ้มสะบันงา

ซุ้มสะบันงา เป็นบทประพันธ์ของ โบตั๋น ละครแนวดราม่าที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2540 ผลิตโดยค่าย ดาราวิดีโอ มีนักแสดงนำคือ สวิช เพชรวิเศษศิริ, วรรณพร ฉิมบรรจง, สุรวุฑ ไหมกัน, จุฑาทิพย์ ครุธามาศ, ดวงดาว จารุจินดา, สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์, บงกช คงมาลัย, ไพโรจน์ สังวริบุตร, มาฬิศร์ เชยโสภณ, นีรนุช อติพร และอีกมากมาย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 - 29 กรกฎาคม 2540

รายชื่อนักแสดงแก้ไข

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2540
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้ผลิต/ผู้สร้าง ดาราวิดีโอ
บทโทรทัศน์ ราชาวดี
ผู้กำกับการแสดง สำรวย รักชาติ
ภควัต สวิช เพชรวิเศษศิริ
จันจลา วรรณพร ฉิมบรรจง
แก้วกุดั่น (วัยกลางคน) ดวงดาว จารุจินดา
เจนจินต์ (เจนนี่) จุฑาทิพย์ ครุธามาศ
แก้วกุดั่น (วัยสาว) สาวิกา กาญจนมาศ
เสริมขวัญ (วัยสาว) สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์
ทอแสง (วัยกลางคน) สุรีพร เกียรตินาท
เสริมขวัญ (วัยกลางคน) อรุโณทัย จิตรีขันธ์
สกาวรุ้ง ศุภธิดา วรรณภูมิ
สัณฐิติ (เอียด) สุรวุฑ ไหมกัน
โกสินทร์ (วัยหนุ่ม) มาฬิศร์ เชยโสภณ
โกสินทร์ (วัยกลางคน) วีรยุทธ รสโอชา
กุ้ง บงกช คงมาลัย
ทอแสง (วัยสาว) ดวงพร สนธิขันธ์
พลตรีคชา (วัยกลางคน) ไพโรจน์ สังวริบุตร
พลตรีคชา (วัยหนุ่ม) อาณัติ ศักดิ์ชัย
คำเอ้ย เฉลา ประสพศาสตร์
ขเบ็ต (วัยหนุ่ม) เชน เมืองครุธ
ขเบ็ต (วัยกลางคน) สมิท ธนโชติ
พวงทอง (วัยสาว) ธิติยา นพพงษากิจ
พวงทอง (วัยกลางคน) นีรนุช อติพร
สายหยุด (วัยชรา) บรรเจิดศรี ยมาภัย
สายหยุด (วัยสาว) นุจรินทร์ วงศ์จินดา
แม่พลตรีคชา พจนา จารุจินดา
พ่อพลตรีคชา สักกะ จารุจินดา
ประสาน สุรจิต บุญญานนท์
แก้วกุดั่น (วัยเด็ก) ด.ญ. มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
ภควดี ด.ญ. จิญะดา วัฒนานันทร์
สัณหสุดา (อ่อน) อัจฉรา เหลืองสวัสดิ์
โกเมน (ต้น) มารุต สุขสวัสดิ์
กุลิส (เอก) ปรมี แสวงรุจน์
พวงทอง (วัยเด็ก) ด.ญ. หยาดทิพย์ ราชปาล
สายหยุด (วัยเด็ก) ด.ญ. เอเชีย ปทุมแก้ว
เสริมขวัญ (วัยเด็ก) ด.ญ. อุษามณี พูลเกิด
ทอแสง (วัยเด็ก) ด.ญ. ลักษมี ทรัพย์ปรุง
มัทนา (หลานสาวแก้วกุดั่น) (รับเชิญตอนจบ) ด.ญ. หนึ่งฤทัย โสภณ
ประนอม เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น

อ้างอิงแก้ไข