ซีโมนเศโลเท

ซีโมนเศโลเท[1] (กรีก: Σίμων ο Ζηλωτής) หรือซีโมนผู้ร้อนรน[2] (Simon the Zealot) หรือซีโมน พรรคชาตินิยม[3] (Simon the Canaanite) เป็นหนึ่งในอัครทูตของพระเยซู เสียชีวิตราว ค.ศ. 107 แต่เป็นองค์ที่รู้จักกันน้อยที่สุดและมีหลักฐานที่กล่าวถึงเพียงเล็กน้อย

นักบุญในศาสนาคริสต์
ซีโมนเศโลเท
Rubens apostel simon.jpg
อัครทูต
วันเสียชีวิต ราว ค.ศ. 107
นิกาย โรมันคาทอลิก

แองกลิคัน
ลูเทอแรน
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
คอปติกออร์ทอดอกซ์

วันฉลอง 28 ตุลาคม (โรมันคาทอลิก) ; 10 พฤษภาคม (คอปติกออร์ทอดอกซ์)
สัญลักษณ์ เรือ, กางเขนและเลื่อย, ปลาหรือปลาสองตัว, หอก, คนถูกเลื่อยเป็นสองภาค, ใบพาย
องค์อุปถัมภ์ คนย้อมหนัง, คนเลื่อยไม้
นักบุญ - ศาสนาคริสต์

ชื่อซีโมนปรากฏใน “พระวรสารสหทรรศน์” และในหนังสือกิจการของอัครทูตที่มีรายนามของสาวกแต่ไม่มีรายละเอียด ความว่า

ซีโมนที่พระองค์ทรงให้ชื่อว่าเปโตร อันดรูว์น้องชายของเปโตร ยากอบและยอห์น ฟีลิปและบารโธโลมิว มัทธิวและโธมัส ยากอบ บุตรอัลเฟอัส ซีโมนที่เรียกกันว่าเศโลเท ยูดาสบุตรของยากอบ และยูดาส อิสคาริโอท ผู้ซึ่งต่อมาทรยศพระองค์— ลูกา 6:14-16

เพื่อให้ต่างจากซีโมนเปโตร นักบุญซีโมนเศโลเทจึงถูกเรียกว่าสมาชิกพรรคชาตินิยม (Kananaios; Kananites) (มัทธิว 10:4; มาระโก 3:18) และรายนามของสาวกใน ลูกา 6:15, ถูกบ่งไว้ในหนังสือกิจการ 1:13 ด้วย, “Zealot” มาจากภาษาฮิบรู “qana” (คานา) ที่แปลว่ากระตือรือร้น แต่นักบุญเจอโรมและผู้เขียนบางคนตีความหมายผิดไปว่าเป็นผู้มาจากเมือง “Cana” (คานา) หรือ มาจากแคว้น “Canaan” (คานาอัน)

ศาสนาคริสต์ตะวันตกเชื่อว่าซีโมนและยูดาอัครทูตได้พลีชีพเป็นมรณสักขีที่เปอร์เซีย แต่ศาสนาคริสต์ตะวันออกเชื่อว่าซีโมนถึงแก่กรรมอย่างสงบที่เอเดสซา[4]

อ้างอิงแก้ไข