ซีมอน เดอ โบวัวร์

ซีมอน-ลูว์ซี-แอร์แน็สตีน-มารี แบร์ทร็อง เดอ โบวัวร์ (ฝรั่งเศส: Simone-Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir) หรือที่รู้จักกันในนาม ซีมอน เดอ โบวัวร์ (Simone de Beauvoir; 9 มกราคม ค.ศ. 1908 - 14 เมษายน ค.ศ. 1986) เป็นนักเขียน นักปรัชญา และนักทฤษฎีทางสังคมชาวฝรั่งเศส ในขณะที่ตัวเธอไม่ได้มองตัวเองเป็นนักปรัชญา แต่ความคิดของเธอกับมีอิทธิพลอย่างมากต่อทฤษฎีของนักสตรีนิยม[1] งานเขียนของโบวัวร์นั้นมีทั้งนิยาย ความเรียง ชีวประวัติ อัตชีวประวัติ และเอกสารเฉพาะเรื่องที่มีประเด็นทางปรัชญา การเมือง และสังคม ผลงานของเธอที่มีชื่อเสียงคือ She Came to Stay และ The Mandarins

ซีมอน เดอ โบวัวร์
Simone de Beauvoir2.png
เดอ โบวัวร์ในปี ค.ศ. 1967
เกิด9 มกราคม ค.ศ. 1908(1908-01-09)
ปารีส  ฝรั่งเศส
เสียชีวิต14 เมษายน ค.ศ. 1986(1986-04-14) (78 ปี)
ปารีส  ฝรั่งเศส
ยุคปรัชญาในคริสต์ศตวรรษที่ 20
แนวทางปรัชญาตะวันตก
สำนักอัตถิภาวนิยม
สตรีนิยมฝรั่งเศส
ลัทธิมากซ์ตะวันตก
ความสนใจหลัก
ปรัชญาการเมือง, สตรีนิยม, จริยศาสตร์, ปรากฏการณ์วิทยาแนวอัตถิภาวะ
แนวคิดเด่น
Ethics of ambiguity, feminist ethics, existential feminism
ลายมือชื่อ
Simone de Beauvoir (signature).jpg

อ้างอิงแก้ไข

  1. Bergoffen, Debra, "Simone de Beauvoir", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/fall2010/entries/beauvoir/>.