ซี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ซี หรือ C เป็นตัวอักษรละตินตัวที่ 3 นอกจากนี้ยังอาจหมายถึง

  • ภาษาซี - ภาษาโปรแกรมในทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภาษาซีพลัสพลัส (C++) ภาษาโปรแกรมที่พัฒนาต่อจากภาษาซี
  • ภาษาซีชาร์ป (C#) ภาษาโปรแกรมที่พัฒนาต่อจากภาษาซี
  • ระบบซี - ระบบเงินเดือนของข้าราชการเมืองไทย
  • วิตามินซี
  • Z - ตัวอักษรละตินตัวที่ 26 สามารถออกเสียงได้ทั้ง "ซี" และ "แซด"