ซิมจอง (심정;1471-1531) มีฉายาว่า ฮาชอง เป็นขุนนาง, กวีและนักคิดในสมัย ราชวงศ์โชซอน

ซิมจอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 กันยายน ค.ศ. 1471
โชซอน 한성부
เสียชีวิต 3 ธันวาคม ค.ศ. 1531
โชซอน 평안북도 강서
เชื้อชาติ 조선
บุตร 형 심원, 형 심형, 동생 심의, 손자 심수경
ศาสนา ลัทธิขงจื๊อ(성리학)
ชื่อเล่น 자는 정지(貞之), 호는 소요정(逍遙亭), 시호는 문정(文靖)

การทำงานแก้ไข

ซิมจองเกิดเมื่อปี ค.ศ. 1471 เริ่มรับราชการในรัชสมัย พระเจ้ายอนซัน และเริ่มมีบทบาทในคราวโค่นราชบัลลังก์ พระเจ้ายอนซัน โดยเป็นขุนนางในสายของ ปาร์ควอนจง ผู้นำรัฐประหารเช่นเดียวกับ นัมคุน ต่อมาได้เป็นเจ้ากรมราชฑัณฑ์หลังจากนัมคุน เพื่อนสนิทซึ่งเป็นมหาเสนาบดี ถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1527 ซิมจองจึงได้รักษาการในตำแหน่งมหาเสนาบดี

ซิมจองถูกประหารชีวิตเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1531 ขณะอายุได้ 60 ปีจากการที่ถูก คิมอันโล กราบทูลว่าซิมจองได้รับสินบนจากพ่อค้าและขุนนาง